Barn och utbildning

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Barn och utbildning


Samlade e-tjänster för skola, barnomsorg, skolskjuts och musikskola.

För att göra skolval gå till "Grundskola" och välj "E-tjänst förskola och skola". (Skolvalet är öppet 1-14 februari).

Förskola

Kräver ej e-legitimation Barnomsorg, anmälan
Anmälan till förskola, fritidshem, överflyttning samt nyanmälan till allmän förskola. Har du redan en barnomsorgsplats och vill ändra till allmän förskola kontaktar du administratör för förskola/fritidshem.

Kräver ej e-legitimation Beräkna avgift
Beräkna barnomsorgsavgift.

Kräver ej e-legitimation E-tjänst förskola och skola (inloggning med användarid och lösenord)
Här kan du som vårdnadshavare ändra dina eller ditt barns kontaktuppgifter samt göra skolval. Du som redan har barnomsorg kan också registrera schema, göra inkomständring eller säga upp din plats.

Kräver e-legitimation E-tjänst förskola och skola (inloggning med e-legitimation)
Här kan du som vårdnadshavare ändra dina eller ditt barns kontaktuppgifter samt göra skolval. Du som redan har barnomsorg kan också registrera schema, göra inkomständring eller säga upp din plats.

Kräver e-legitimation Finska i förskolan/förskoleklass (Suomea esikoulussa/esikoululuokassa)
Anmäl ditt barn till undervisning i finska språket i förskolan eller i förskoleklass. E-tjänsten kräver e-legitimation. (Ilmoita lapsesi suomen kielen opetukseen esikoulussa tai esikoululuokassa. Tämä e-palvelu vaatii e-tunnuksen).

Kräver ej e-legitimation Vikariat inom förskola/skola, intresseanmälan
Ansökan om att få arbeta som vikarie inom förskola/skola.

Kräver ej e-legitimation Vklass
Logga in som vårdnadshavare i lärplattformen Vklass.

Grundskola

Kräver ej e-legitimation E-tjänst förskola och skola (inloggning med användrid och lösenord)
Här kan du som vårdnadshavare ändra dina eller ditt barns kontaktuppgifter samt göra skolval (öppet 1-14 februari). Du som redan har barnomsorg kan också registrera schema, göra inkomständring eller säga upp din plats.

Kräver e-legitimation E-tjänst förskola och skola (inloggning med e-legitimation)
Här kan du som vårdnadshavare ändra dina eller ditt barns kontaktuppgifter samt göra skolval (öppet 1-14 februari). Du som redan har barnomsorg kan också registrera schema, göra inkomständring eller säga upp din plats.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Fritidshem, anmälan
Anmälan till plats i fritidshem.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Frånvaroanmälan i Skola24 med användarnamn och lösenord
Inloggning i Skola24 med användarnamn och lösenord.

E-tjänst som kräver e-legitimation Frånvaroanmälan i Skola24 med e-legitimation
Inloggning i Skola24 med e-legitimation.

Kräver ej e-legitimation Musikskola
Anmälan till musikskolan.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation SANT-kontrakt
Som vårdnadshavare skriver du under SANT-kontrakt för ditt barn.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Skolskjuts
Ansökan om skolskjuts.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Skolskjutsschema
Skolskjuts, ange ditt schema för taxi.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Specialkost, anmälan
Anmäl eller avanmäl önskemål om specialkost för elev i grundskolan.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Söka betygskopior
Här kan du få betygskopior digitalt eller beställa dessa.

Kräver ej e-legitimation Vikariat inom förskola/skola, intresseanmälan
Ansökan om att få arbeta som vikarie inom förskolan/skola.

Kräver ej e-legitimation Vklass
Logga in som vårdnadshavare i lärplattformen Vklass.

Gymnasieskola

Kräver ej e-legitimation Frånvaroanmälan i Skola24 med användarnamn och lösenord
Inloggning i Skola24 med användarnamn och lösenord.

E-tjänst som kräver e-legitimation Frånvaroanmälan i Skola24 med e-legitimation
Inloggning i Skola24 med e-legitimation.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Gymnasieval
Gör ditt gymnasieval direkt på webben, valsidorna är öppna under ansökningstiden.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Inackorderingstillägg
Ansökan och information om inackorderingstillägg.

Kräver ej e-legitimation Musikskola
Anmälan till musikskolan.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Redovisning Sommarlovsaktiviterer
Redovisa som sektor, arrangerade sommarlovsaktiviteter.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Specialkost, anmälan
Anmäl eller avanmäl önskemål om specialkost för elev i gymnasieskolan.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Söka betygskopior
Här kan du få betygskopior digitalt eller beställa dessa.

Kräver ej e-legitimation Vikariat inom gymnasieskolan, intresseanmälan
Ansökan om att få arbeta som vikarie inom gymnasiet.

Kräver ej e-legitimation Vklass
Logga in som vårdnadshavare i lärplattformen Vklass.

Jämförelsetjänst

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Jämförelsetjänst
Med hjälp av jämförelsetjänsten kan du som invånare jämföra olika delar av serviceutbudet, inklusive skolor, i kommunen.

Stipendier, fonder, medel

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Ansökan om medel för utvecklingsarbete inom folkhälsa och BoU
Ansökan av medel för utvecklingsarbete inom de politiskt antagna programmen för folkhälsa och barn- och ungdom.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Stipendium - Arne Lorentzon
Syftet med stipendiet "Entreprenörsskap i skolan" är att uppmuntra och belöna kretivitet och nytänkande hos arbetslag och klasser i grundskolan samt elever i gymnasieskolan.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Stipendium - Theodor Egnell
Väl meriterade studerande vid högskola eller universitet med slutbetyg från gymnasiet i Skövde kommun kan ansöka.

Vuxenutbildning

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Yrkeshögskoleutbildning, ansökan
Ansök om en plats på en yrkeshögskoleutbildning

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Teoretiska kurser på gymnasienivå, ansökan
Ansök om att läsa teoretiska kurser på gymnasienivå i Vuxeutbildningens regi

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Yrkesutbildning på gymnasienivå, ansökan
Ansök om att gå yrkesutbildning i Vuxenutbildningens regi. (Gäller endast dig som är folkbokförd i Skövde kommun!)

E-tjänst som inte kräver e-legitimation SFI (svenska för invandrare), kursansökan
Anmäl ditt intresse att få gå en SFI-kurs genom att ansöka via denna tjänst.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Anmäl avbrott från kurs
Anmäl om du behöver avbryta en eller flera kurser du läser vid Vuxenutbildningen i Skövde.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Vikariatstjänst, intresseanmälan för vuxenutbildningen/grundskola
Ange intresse om att arbeta på ett vikariat inom vuxenutbildningen.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Beställa betyg från kurs du läst på vuxentubildningen
Beställ betyg från en eller flera kurser du läst på vuxenutbildningen.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Beställa studieintyg från vuxenutbildningen
Beställ ett intyg om studier, observera att detta inte är samma sak som ett betyg!

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Provanmälan gymnasiekurser, vuxenutbildning Skövde
Anmäl dig till provtillfälle i kurs eller kurser.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Snabba Spåret, ansökan om plats
Ansök om en plats på "Snabba Spåret". (Gäller endast dig som är folkbokförd i Skövde kommun!)

Blanketter

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Grundskola, byte av skola

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Grundskola, ansökan fullgöra skolgång

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Ledighet för elev i grundskola och särskola, ansökan

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Ledighet för elev i gymnasieskolan, ansökan

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Modersmålsundervisning, ansökan

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Modersmålsundervisning, ansökan (finsk version)

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Modersmålsundervisning, avslut

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Morgon- och kvällsöppen förskola/fritidshem, anmälan

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Morgon- och kvällsöppen förskola/fritidshem, uppsägning

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Obekväm arbetstid, intyg

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Olycksfallsförsäkring

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Pedagogisk omsorg i enskild regi, ansökan om godkännande

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Pedagogisk omsorg i enskild regi, riktlinjer

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Publicering av bilder, samtycke

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Resor med bil, samtycke (gymnasiet)

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Skolskjuts, ansökan om nattskjuts

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Skolskjuts, ansökan om skjuts vid växelvis boende

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Skolskjuts, läkarutlåtande för skolskjuts

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Skolutvecklingsmedel, ansökan

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Sociala medier, samtycke

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Språkstöd i finska, intresseanmälan

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Språkstöd i finska, intresseanmälan (finsk version)

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Tilläggsbelopp, ansökan

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Tilläggsbelopp, anvisning

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Tilläggsbelopp, utvärdering

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Tilläggsbelopp, fortsatt ansökan

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Trafik, försäkran (förskola, grundskola)

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Utökad tid-placering, ansökan

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Vuxenutbildning, ansökan snabba spåret, start våren 2018

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Vuxenutbildning, lärlingsutbildning

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Vuxenutbildning, anmälan för prövning

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Vuxenutbildning, ansökan och kursutbud enstaka kurser hösten 2017

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Vuxenutbildning, ansökan yrkesutbildning - för dig som inte är folkbokförd i Skövde kommun

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Återbetalning, barnomsorgsavgift