Hållbar utveckling

Hållbar utveckling handlar om att vara medveten om våra gemensamma resurser och använda dem på ett sådant sätt att vi inte äventyrar kommande generationers möjligheter att göra detsamma.

Det finns olika dimensioner av hållbar utveckling – ekologisk, ekonomisk och social. I Skövde arbetar vi för en långsiktig hållbar utveckling både socialt, miljömässigt och ekonomiskt.