Pågående projekt

Välkommen till vår karta för pågående projekt! Här kan du läsa om hur och varför vi förändrar och förnyar Skövde. Projekten kretsar kring utvecklingen av vår stadsmiljö, med vägar, gator, infrastruktur och parker, samt nya byggnader eller bostadsområden och förbättringar i de områden som redan finns.

Projekten är indelade i kategorier för att underlätta för dig att hitta det du söker. Vissa projekt ingår under flera kategorier. Klicka på en kategori för att enbart visa dessa projekt på kartan.

Saknar du ett projekt på kartan? Kanske finns det med bland våra avslutade projekt.

Projekt i Skövde kommun56