Därför ska du etablera dig i Skövde

Tillväxtmotor i Skaraborg.

Skövde är en tillväxtmotor i Skaraborg och en strategisk plats att etablera sig på. Ett starkt näringsliv, livlig handel, ett rikt nöjesliv, många arrangemang och ett berikande fritids- och kulturliv resulterar i många besökare och ger Skövde rollen som centrum för ett större geografiskt område. Skövdes befolkning den 31 december 2023 var 57 768.
   

Är du intresserad av att etablera din verksamhet i Skövde?

Då hör du av dig till oss på näringslivsenheten så lotsar vi dig rätt. Vi hjälper dig bland annat med mark- och lokalfrågor. Du når oss via vårt Kontaktcenter.
   
Du kan också vända dig till Business Region Skaraborg som hjälper till om du vill etablera dig i övriga Skaraborg. 
   

Etableringsprogram

Näringslivsenheten har tagit fram en etableringsprogram för Skövde. Den är ett stöd i det etablerings- och investeringsfrämjande arbetet och hjälpa kommunen att bli mer målinriktad och träffsäker i arbetet med att locka etableringar till platsen. Konkurrensen mellan platser nationellt och internationellt hårdnar i takt med att fler blir tydliga med sitt erbjudande. I arbetet fokuseras inte bara på att locka hit externa etableringar utan också att titta på vad det befintliga näringslivet behöver för att fortsätta investera i Skövde.
   
Lokaler och tomter
En förutsättning för att du ska kunna starta företag eller etablera dig i Skövde är ofta mark eller en lokal. Här hittar du mer information om lokaler och mark.
   

Stor lokal marknad

Skövde är en av landets åtta största arbetsmarknadsregioner med drygt 89 200 arbetstillfällen och drygt 189 000 invånare, och inom ett pendlingsavstånd på fem mil finns en kvarts miljon människor.
 
Varje dag pendlar cirka 12 300 personer till Skövdes cirka 35 200 arbetstillfällen.  Varje dag reser också studenter till Skövde. Totalt vistas det mellan 60 000-70 000 personer i Skövde varje dag.
   
Arbetsmarknad

Skövdes starka områden är framförallt tillverkningsindustri, försvar, handel,  mjukvara och digitala beslutsstöd, FinTech samt dataspelsbranschen.

Skaraborgs sjukhus är en av Skövdes och Skaraborgs största arbetsgivare med cirka 5 000 anställda i Skövde, Falköping, Lidköping och Mariestad. Upptagningsområdet är de femton kommuner i Västra Götaland som tidigare ingick i Skaraborgs län

Inom handeln finns i dag cirka 170 butiker och Skövdes handelsindex är 134, vilket betyder att 34 % icke boende i Skövde reser hit för att handla, en av landets bästa handelsindex. (2017 års siffror).

2021 fanns det 32 spelbolag kring Högskolan i Skövde och Science Park Skövde. Färsk statistik från Dataspelsbranschen visar en stark tillväxt hos spelbolagen i Skövde: 68 procentig omsättningsökning, 39 procent ökad vinst, 44 procent fler anställda – och en 100 procentig ökning av kvinnor i bolagen. Baserat på omsättningen är Skövde Sveriges största spelutvecklingskommun efter Stockholm. Detta gör Skövde till landets fjärde största dataspelsstad.

FinTech (finansteknologi) är en bransch där flera framgångsrika företag finns i Skövde. Det är ett samlingsbegrepp för den senaste IT-teknologin inom finansvärden. Fintech-bolagen är specialiserade aktörer som kombinerar finansiella tjänster med mjukvaruteknik.

Skövdes största industrier är Volvo Group Truckt Operations och Aurobay. De tillverkar mer än en halv miljon motorer varje år, både till personbilar och lastbilar.

Andra framgångsrika företag från Skövde tillverkar snabbkopplingar, rostfria produkter, godis, ortopediska implantat och cement. 

Ett väl fungerande samarbete mellan de offentliga organen inom arbetsmarknadspolitiken i området ger möjligheter till dels smidiga kontakter och dels ett varierat utbud av arbetsmarknadsåtgärder.