Synpunkter & kvalitet

Hjälp oss att bli bättre!

Skövde kommun vill bli ännu bättre på att ge service av hög kvalitet. Därför tar vi tacksamt emot din synpunkter, idéer eller förslag. Du kan lämna både beröm och klagomål. Du kan alltid välja att vara anonym, men för att vi ska kunna återkomma till dig behöver du ange dina kontaktuppgifter.  Dina personuppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen.

Vid behov av omedelbar kontakt med kommunen är du välkommen att vända dig direkt till aktuell avdelning eller handläggare via brev, telefon eller e-post. Observera att uppgifter och synpunkter som du lämnar på detta sätt inte ersätter ett formellt överklagande av beslut.

Om du inte vet vem du ska vända dig till går det bra att använda formuläret som finns under "Kontakta oss". Vi ser då till att ditt meddelande skickas till rätt handläggare.

Svar från oss

När vi får in ett meddelande  bedömer vi vem som bäst kan svara på ärendet och skickar det vidare till någon av våra handläggare. Hen återkommer sedan så snart som möjligt för att ge ett svar eller be om kompletterande information via den kontaktväg du valt. 

Anmälan av skada

Har du råkat ut för en personskada eller drabbats av en egendomsskada och du anser att kommunen har orsakat skadan genom fel eller försummelse, kan du göra en anmälan till kommunen och begära skadestånd. Kommunen ska i samband med den uppkomna skadan vara fastighetsägare, ansvarig väghållare eller ansvarig för verksamheten. Observera dock att du alltid i första hand bör utnyttja egna försäkringar (exempelvis fordons-, hem- eller olycksfallsförsäkring etc.) innan du riktar ett krav mot kommunen för den uppkomna skadan. Vidare information finner du i blanketten till höger. 

Du kan även kontakta Skövde kommuns kontaktcenter för vägledning på 0500-49 80 00.