Trädgårdsavfall

Under hösten och våren vill många städa i sin trädgård. Du som husägare ansvarar för att ta hand om löv, kvistar, grenar och döda växter på din tomt – även om det härstammar från kringliggande mark. Det är inte tillåtet att använda någon annans mark som avstjälpningsplats, men det finns flera andra sätt att hantera ditt trädgårdsavfall. Här följer några tips!

Kompostera

Du kan själv kompostera ditt trädgårdsavfall genom att bygga eller köpa en kompost. Tänk på att kompostbehållaren måste placeras och skötas så att du inte stör dina grannar. Du som bara vill kompostera trädgårdsavfall behöver inte göra någon anmälan till kommunen. Om du däremot vill kompostera ditt matavfall ska du anmäla detta till Miljösamverkan östra Skaraborg.

Återvinningscentraler

Du kan lämna ditt trädgårdsavfall på någon av kommunens återvinningscentraler.

Eldning

Det är förbjudet att elda trädgårdsavfall inom detaljplanerat område. Risken är stor att dina grannar får besvär av rök om du eldar trädgårdsavfallet.

Vad händer om jag dumpar avfallet?

  • området blir otillgängligt och fult
  • den naturliga växtligheten kvävs och ogräs tar över
  • det blir dålig lukt
  • avfall och rester drar till sig skadedjur
  • fallfrukt drar till sig insekter
  • syrebrist och näringsläckage i närliggande vattendrag