Statistik och uppföljning

På denna sida hittar du rapporter om bostadsbyggnation och -planering för de senaste årens utveckling i Skövde kommun. Rapporterna tas fram varje tertial, det vill säga tre gånger per år, av sektor samhällsbyggnad.

2017
Tertial 1 (januari-april)
Tertial 2 (maj-augusti)
Årsrapport (januari-december)

2018
Tertial 1 (januari-april) - ny

 

Vill du få information om kommande rapporter skickade till dig per mail? Fyll i dina uppgifter här.