Statistik och uppföljning

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Statistik och uppföljning

På denna sida hittar du rapporter om bostadsbyggnation och -planering för de senaste årens utveckling i Skövde kommun. Rapporterna tas fram varje tertial, det vill säga tre gånger per år, av sektor samhällsbyggnad.

2017
Tertial 1 (januari-april)
Tertial 2 (maj-augusti)
Årsrapport (januari-december)

2018
Tertial 1 (januari-april) - ny

 

Vill du få information om kommande rapporter skickade till dig per mail? Fyll i dina uppgifter här.