Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Kollektivtrafik

 Vi vill att det ska vara lätt för skövdeborna att leva klimatsmart. Det ska vara lätt att välja hållbara trafikslag som gång, cykel och kollektivtrafik. Vi gör investeringar i gång- och cykel banor och i ny- och ombyggnation av busshållplatser runt om i kommunen. Vi bygger också om bussterminalen och gör en ny logistiklösning vid Resecentrum. Resecentrum är ett nav för alla kommuner i Skaraborg och investeringarna vi gör i området stärker hela regionen.

Reseökning

Allt fler väljer kollektivtrafiken i Västsverige. Resandet med såväl bussar, båtar, spårvagnar och tåg har fortsatt öka under 2016. 194 miljoner resor gjordes med Västtrafik till och med augusti 2016, vilket är en ökning med sju procent jämfört med samma period föregående år. Den största uppgången står busstrafiken för, där resandet ökat med tio procent. I Skaraborgsregionen har reseökningen gått upp med 6 procent.

Västtrafik

Du hittar mer information om kollektivtrafiken i Skövde på www.vasttrafik.se.

Information om hantering av Corona/Covid-19 i den särskilda kollektivtrafiken

(utdrag av information från Västtrafik till regionens kommuner 200306)

Den särskilda kollektivtrafiken bygger på samordning av resor för resenärer som har behov av extra stöd för att ta sig till och från arbete eller annan sysselsättning, utbildning, skola och vård.

Den särskilda kollektivtrafiken innefattar sjukresetaxi åt VGR, färdtjänst, dag- och omsorgsresor samt skoltaxi i merparten av regionens kommuner.

Information om vidtagna åtgärder

I de riktlinjer som lämnas av Folkhälsomyndigheten samt Vårdguiden 1177 framgår det att man som enskild individ ska kontakta vården om man har symptom som hosta, andnöd etc i kombination med att man varit i de definierade riskländerna och/eller varit i kontakt med någon som har covid-19. Västtrafik agerar utifrån det genom att vidta följande åtgärder:

  1. I möjligaste mån säkerställa att kunder med symptom har kontaktat 1177 innan en resa bokas till vården genom att vi har lagt till den informationen i talsvar när man ringer för att beställa sjukresa. Syftet är att minimera risken att en resenär med smitta hamnar i ett av våra servicefordon.
  2. Om en servicereseresenär vid mötet med föraren uppvisar tydliga symptom och inte har kontaktat 1177 kan resenären komma att nekas resa av föraren.
  3. Kontinuerlig dialog med våra trafikföretag och vår kund- och resetjänst kring aktuellt läge och om förutsättningar och / eller direktiv förändras.

Det är viktigt att vi alla hjälps åt genom att kommunicera och följa de rekommendationer som ges av Folkhälsomyndigheten och Vårdguiden 1177.

Frågor från resenärer som gäller trafiken ska som vanligt hänvisas till Västtrafik Anropsstyrd Trafiks kundtjänst (020 – 91 90 90 eller synpunkt.anrop@vasttrafik.se), frågor från media hänvisas till Västtrafiks presstjänst och frågor som rör resenärens förutsättningar hanteras av respektive kommun.