Våld i nära relation

Våld i nära relation

Våld i nära relation är att bli illa behandlad av någon som står dig nära, till exempel din partner, föräldrar eller andra släktingar. Det kan handla om att känna sig rädd, hotad och kontrollerad eller att bli slagen, kränkt och tvingad att göra något mot sin vilja

Den som är utsatt har rätt att få hjälp och stöd av socialtjänsten, men även den som slår och hotar, kan få hjälp för att ändra detta.

Vi kan ge dig:

  • Råd utan att du behöver tala om vem du är
  • Samtalskontakt
  • Skyddat boende i en akut situation (barnen kan följa med)
  • Ekonomisk hjälp

 

Be om hjälp om du själv är utsatt, du är orolig för någon eller om du själv slår och hotar, se kontaktuppgifter. Det viktiga är inte att du ringer "rätt" person - det viktiga är att du hör av dig - vi hjälper dig att hamna rätt.
Fler möjligheter att få stöd finns på sidan Här kan du få stöd.