Våld i nära relation

Våld i nära relation är ett stort och vanligt samhällsproblem som drabbar många människor. Det är en problematik som kan drabba vem som helst oavsett ålder, kön, nationalitet eller sexuell läggning. Socialtjänsten i Skövde kommun arbetar aktivt med att upptäcka, hjälpa och förebygga våld i nära relation.

 En röd färgplatta med texten Lämna sidan snabbt som tar dig till Googles startsida

Om panikknappen.

Vad räknas som våld?

Med våld menar vi både fysiskt, psykiskt och sexuellt våld av olika karaktär. Det kan till exempel vara:

  • Slag, sparkar och knuffar.
  • Kränkningar, hot och trakasserier.
  • Att bli kontrollerad.
  • Att bli tvingad till sexuella handlingar.

Vad ger våldet för konsekvenser?

Att vara utsatt för våld leder till olika konsekvenser för den som är drabbad. Personer som utsätts för våld får ofta problem med såväl psykisk som fysisk ohälsa. Våldet kan även få sociala och ekonomiska konsekvenser.

Hur påverkar våldet barnen?

Våld påverkar även barnen i relationen. Barn som ser, hör eller upplever våld mellan närstående far också illa och löper en högre risk för att själv bli utsatta för våld.

Inom socialtjänsten har vi ett ansvar att skydda barn från att uppleva våld och alla myndigheter har en anmälningsplikt vid oro eller misstanke om att ett barn far illa. Detta innebär att myndigheter är skyldiga att meddela socialtjänsten vid oro för att socialtjänsten ska kunna utreda om barnet är i behov av hjälp eller stöd utifrån deras situation.

Hedersrelaterat förtryck och våld

Hedersrelaterat  förtryck och våld (HRV) handlar om att upprätthålla gemensamma normer och värderingar som råder i den egna familjen/släkten eller ett större kollektiv. Det kan också handla om att återupprätta familjens eller släktens anseende om det skadats. Här hittar yrkesverksamma och utsatta mer information och stöd gällande HRV.

Det finns hjälp och stöd att få!

För dig som är våldsutsatt:Inom socialtjänsten kan vi erbjuda enskilt samtalsstöd för att få stöd i att hantera sin situation eller att få hjälp med att bearbeta det våld man upplevt. Samtalsstödet utformas gemensamt för att anpassas efter just dina behov.

Vi kan även erbjuda stöd i kontakt med andra myndigheter, stöd i din föräldraroll eller i vissa fall ekonomiskt stöd.

Vid behov kan socialtjänsten även erbjuda skydd, vilket oftast innebär ett tillfälligt boende på trygg plats. 

För dig som utövar våld: Känner du att din ilska går ut över din familj? är du orolig för att ditt beteende risktera att skada någon som står dig nära?

Det finns stöd att få hos socialtjänsten för dig som utövar våld i nära relation. Vi erbuder samtalsstöd för att hantera din situation och dina känslor utifrån det våld som du utövat.

Så här når du oss!

Kontakta socialtjänsten på telefonnummer 0703-52 42 27 vardagar klockan 08.00-16.00. Socialjouren kan även nås via SOS-alarm övrig tid på dygnet. Läs mer på skovde.se/socialjourskaraborg. Du kan också kontakta oss på socialtjänsten via Skövde kommuns Kontaktcenter på telefonnummer 0500-49 80 00. Vårt Kontaktcenters ordinarie öppettider är vardagar 07.30 -16.30. (Avvikande tider kan förekomma.)

En röd färgplatta med texten Lämna sidan snabbt som tar dig till Googles startsida

Förutom socialtjänsten finns det fler organisationer i vår kommun som du kan ta kontakt med och som kan vara ett stöd vid våld i nära relation:

Utväg www.utvag.se tel. 0700-85 25 06
Kvinnohuset Tranan www.kvinnohusettranan.se tel. 0500-41 86 68 
Polisen www.polisen.se tel. 114 14


Det finns även nationella stödtelefoner:

Kvinnofridslinjen    www.kvinnofridslinjen.se tel. 020-50 50 50
Terrafem www.terrafem.org tel. 020-52 10 10

BRIS
För barn upp till 18 år

www.bris.se


tel. 116 111

Välj att sluta

www.valjattsluta.se tel. 020 555 666

Nationell mansjouren

www.mansjouren.se tel. 08-30 30 20

 

Vid en akut nödsituation kontakta polisen på 112!