Våld i nära relation

Våld i nära relation är ett stort och vanligt samhällsproblem som drabbar många människor. Det är en problematik som kan drabba vem som helst oavsett ålder, kön, nationalitet eller sexuell läggning. Socialtjänsten i Skövde kommun arbetar aktivt med att upptäcka, hjälpa och förebygga våld i nära relation.

En röd färgplatta med texten Lämna sidan snabbt

Vad räknas som våld?

Med våld menar vi både fysiskt, psykiskt och sexuellt våld av olika karaktär. Det kan till exempel vara:

  • Slag, sparkar och knuffar.
  • Kränkningar, hot och trakasserier.
  • Att bli kontrollerad.
  • Att bli tvingad till sexuella handlingar.

Vad ger våldet för konsekvenser?

Att vara utsatt för våld leder till olika konsekvenser för den som är drabbad. Personer som utsätts för våld får ofta problem med såväl psykisk som fysisk ohälsa. Våldet kan även få sociala och ekonomiska konsekvenser.

Hur påverkar våldet barnen?

Våld påverkar även barnen i relationen. Barn som ser, hör eller upplever våld mellan närstående far också illa och löper en högre risk för att själv bli utsatta för våld.

Inom socialtjänsten har vi ett ansvar att skydda barn från att uppleva våld och alla myndigheter har en anmälningsplikt vid oro eller misstanke om att ett barn far illa. Detta innebär att myndigheter är skyldiga att meddela socialtjänsten vid oro för att socialtjänsten ska kunna utreda om barnet är i behov av hjälp eller stöd utifrån deras situation.

Vi frågar om våld!

Den som utsätts för våld berättar sällan självmant om våldet och det är därför viktigt att myndigheter och privatpersoner vågar fråga om våld i nära relation. Därför kommer alla, från 18 år och uppåt, som besöker oss på socialtjänsten under perioden 1 november 2019 - 31 januari 2020 att få frågan:

Är eller har du varit utsatt för våld i nära relation?

Det finns hjälp och stöd att få!

Inom socialtjänsten kan vi erbjuda enskilt samtalsstöd för att få stöd i att hantera sin situation eller att få hjälp med att bearbeta det våld man upplevt. Samtalsstödet utformas gemensamt för att anpassas efter just dina behov.

Vi kan även erbjuda stöd i kontakt med andra myndigheter, stöd i din föräldraroll eller i vissa fall ekonomiskt stöd.

Vid behov kan socialtjänsten även erbjuda skydd, vilket oftast innebär ett tillfälligt boende på trygg plats.

Så här når du oss!

Du kan kontakta oss på socialtjänsten via Skövde kommuns Kontaktcenter på telefonnummer 0500-49 80 00. Vårt Kontaktcenter har öppet alla vardagar 07.30 -16.30.

På kvällar och helger har vi en socialjour som kan hjälpa dig vid en akut situation där du behöver stöd från socialtjänsten. Socialjouren har som uppgift att handlägga ärenden som inte kan avvakta socialtjänstens ordinarie öppettider.

Kontakta socialjouren på telefonnummer 0500-49 74 21 eller 0500-49 74 22.
Socialjouren har öppet kvällstid och kan även nås via SOS-alarm övrig tid på dygnet. Läs mer på skovde.se/socialjour.

Förutom socialtjänsten finns det fler organisationer i vår kommun som du kan ta kontakt med och som kan vara ett stöd vid våld i nära relation:

Utväg www.utvag.se tel. 0700-85 25 06
Kvinnohuset Tranan www.kvinnohusettranan.se tel. 0500-41 86 68 
Polisen www.polisen.se tel. 114 14


Det finns även nationella stödtelefoner:

Kvinnofridslinjen    www.kvinnofridslinjen.se tel. 020-50 50 50
Terrafem www.terrafem.org tel. 020-52 10 10

 

Vid en akut nödsituation kontakta polisen på 112!