Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Socialt stöd

Skövde kommun har ett brett utbud av stöd och hjälp till människor i alla åldrar. Det kan handla om långvarigt eller kortare stöd till dig, din familj eller anhöriga.

Det kan gälla stöd till barnet, till tonåringen, att man känner oro kring missbruk eller har hamnat i en besvärlig ekonomisk situation. Vi ger också stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning.

Aktuellt

Samverkan har lett till bättre tandhälsa hos barn

Samverkan har lett till bättre tandhälsa hos barn

Idag, den 26 augusti, webbsänder SKR (Sveriges kommuner och regioner) ett program om hur Familjecentralen och Folktandvården i Södra Ryd har samverkat för bättre tandhälsa hos förskolebarn. 26 augusti 2020
Stöd vid våld i nära relation

Stöd vid våld i nära relation

De personer som lever med våld i nära relation är extra utsatta i semestertider och vid krissituationer som coronaviruset och covid-19, med eventuell isolering i hemmet, kan innebära att de riskerar att fara illa. Skövde kommun arbetar aktivt med att upptäcka, hjälpa och förebygga våld i nära relation. 03 juli 2020
Chatt

Chatt

Från och med måndag 15 juni kan du chatta med oss på socialtjänsten när du har frågor eller behöver råd och stöd. Chatten kommer att vara öppen måndagar kl. 10-12 och tisdagar kl. 13-14.30 och du hittar den under socialt stöd på skovde.se 15 juni 2020
Är du orolig? Kontakta oss för stöd

Är du orolig? Kontakta oss för stöd

Många känner just nu en stor oro över det som händer i vårt samhälle. De flesta av oss befinner oss hemma betydligt mer. Några är helt isolerade. När vi känner oro och upplever isolering finns det en stor risk att få andra problem. 15 juni 2020
Fler nyheter