Socialt stöd

Skövde kommun har ett brett utbud av stöd och hjälp till människor i alla åldrar. Det kan handla om långvarigt eller kortare stöd till dig, din familj eller anhöriga.

Det kan gälla stöd till barnet, till tonåringen, att man känner oro kring missbruk eller har hamnat i en besvärlig ekonomisk situation. Vi ger också stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning.

Aktuellt

Snart är det höstlov!

Snart är det höstlov!

Alkohol är en källa till oro för de flesta tonårsföräldrar. Det är lätt att tro att det bara är andras tonåringar som dricker alkohol. Men antagligen är din son eller dotter precis som sina kompisar vilket man som förälder behöver vara förberedd på. 21 oktober 2020
Samverkan har lett till bättre tandhälsa hos barn

Samverkan har lett till bättre tandhälsa hos barn

Idag, den 26 augusti, webbsänder SKR (Sveriges kommuner och regioner) ett program om hur Familjecentralen och Folktandvården i Södra Ryd har samverkat för bättre tandhälsa hos förskolebarn. 26 augusti 2020
Verksamheter på Skövdes familjecentraler hösten-20

Verksamheter på Skövdes familjecentraler hösten-20

Skövde kommuns två familjecentraler, Symfoni och Kärnan har under våren -20 haft mycket begränsad verksamhet på grund av covid-19. Under hösten öppnas det nu upp viss verksamhet både inomhus i mindre grupper och utomhus med lek och promenader. 20 augusti 2020
Stöd vid våld i nära relation

Stöd vid våld i nära relation

De personer som lever med våld i nära relation är extra utsatta i semestertider och vid krissituationer som coronaviruset och covid-19, med eventuell isolering i hemmet, kan innebära att de riskerar att fara illa. Skövde kommun arbetar aktivt med att upptäcka, hjälpa och förebygga våld i nära relation. 03 juli 2020
Fler nyheter