Socialt stöd

Skövde kommun har ett brett utbud av stöd och hjälp till människor i alla åldrar. Det kan handla om långvarigt eller kortare stöd till dig, din familj eller anhöriga.

Det kan gälla stöd till barnet, till tonåringen, att man känner oro kring missbruk eller har hamnat i en besvärlig ekonomisk situation. Vi ger också stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning.

Aktuellt

Orosanmälningar för barn och unga

Orosanmälningar för barn och unga

Nu kan du som är anmälningsskyldig personal eller privatperson anmäla orosärenden om barn som far illa via vår nya e-tjänst. 25 juni 2019
Ny uppdaterad Stöttepelare

Ny uppdaterad Stöttepelare

I foldern Stöttepelaren har Skövde kommun sammanställt de olika verksamheter och organisationer som nationellt och lokalt erbjuder stöd och stöttning. 12 juni 2019
BIFF Barn i Föräldrarnas Fokus

BIFF Barn i Föräldrarnas Fokus

Vårens BIFF kurser är nu avslutade. BIFF är en kurs för separerade föräldrar och sätter fokus på barnets behov och situation under och efter en separation. 03 maj 2019
Telefonnummer för akuta sociala ärenden klockan 14:00-15:00 på skärtorsdagen

Telefonnummer för akuta sociala ärenden klockan 14:00-15:00 på skärtorsdagen

På skärtorsdagen den 18 april stänger Kontaktcenter klockan 14:00. Mellan klockan 14:00 och 15:00 kan du nå socialtjänsten för akuta ärenden på telefonnummer 072-505 17 94. Socialjouren öppnar sedan klockan 15:00. 17 april 2019
Fler nyheter