Stöd du kan välja själv

Hos oss kan du som ungdom, förälder eller vuxen få råd och stöd. Vi erbjuder informerande, rådgivande och förebyggande stöd för olika åldrar och olika livssituationer. 

Det är ett frivilligt stöd, som du väljer själv, och som du kan få under en kortare tid. Det erbjuds till alla som behöver och vill ha det, du registreras inte hos socialtjänsten och det kostar inget (frånsett familjerådgivning där du får betala en avgift). Vi har tystnadsplikt – men också anmälningsplikt om barn utsatts för misshandel eller övergrepp.


Du hittar mer information om detta stöd nedan, under rubrikerna ungdomar, föräldrar respektive vuxna. Här finns en broschyr för utskrift.