Bild på ett par och en vigselförrättare under en vigselceremoni.

Borgerlig vigsel

Om du du vill gifta dig under en cermoni som är utan religiösa inslag går det bra att beställa en så kallad borgerlig vigsel genom kommunen.

Länsstyrelsen har utsett vigselförättare inom kommunen. En borgerlig vigsel är kostnadsfri och genomförs enligt ett särskilt vigselformulär vid en enkel ceremoni. En vigsel omfattar högst 7-10 minuter och du behöver inte vara skriven i Skövde kommun för att få vigas i Stadshuset.

 

Lätt att komma ihåg bröllopsdagen!

Den 2 februari (220202) och den 22 februari (220222) kl 15.00-16.00 har vi extra öppet för borgerlig vigsel i Stadshuset. Nedan kan du läsa mer om hur ni bokar tid (anmälan vigsel) och vilka papper från Skatteverket som behöver beställas före vigseln. Välkomna! 

 

Tid för vigselceremoni med undantag för klämdagar eller helger:

  • September till och med april fredagar från klockan 15:00 i stadshuset.
  • Maj till och med augusti, fredagar från klockan 14:00 i stadshuset.
  • Under juli hålls vigslar i den mån det är möjligt.

 

Vigselanmälan

Inför en borgerlig vigsel måste man lämna in blanketten "Vigselanmälan" tillsammans med "Intyg hindersprövning" och "Intyg vigsel" till kommunen, gärna två veckor innan önskat vigseldatum. Blanketten "Vigselanmälan" finns under rubriken Dokument till höger.

Intyg om hindersprövning ansöker ni hos Skatteverket. Det är viktigt att ansöka i god tid. När hinderprövningen är klar får ni både hindersprövningsintyg och vigselintyg från Skatteverket. Intygen gäller i 4 månader. Intygen tillsammans med vigselanmälan ska skickas in till kommunen eller lämnas in direkt till kommunens Kontaktcenter i stadshuset.

Giltig legitimation, såsom körkort, pass eller dylikt måste uppvisas vid ceremonin.

Två vittnen ska närvara. Vilka som ska vara vittnen avgör ni själva, det enda kravet är att de fyllt 18 år. Skövde kommun kan hjälpa till med vittnen om så önskas.

Vigsel som önskas annan dag, tid eller plats, en så kallad privat ceremoni, kan ske efter överenskommelse direkt med någon utav våra vigselförrättare.

Efter vigseln får brudparet ett vigselbevis och vigselförrättaren underrättar Skatteverket om vigseln.
 
Kontakta oss gärna vid frågor. I övrigt se sidans länkar.

Våra vigselförrättare

Politiker

En av våra vigselförrättare Porträttbild Vigselförrättare Porträttbild på vigselförrättare 

Porträttbild på en vigselförrättare Porträttbild på en vigselförrättare En av våra vigselförrättare

Övre raden från vänster:

Monica Green (S) tel. 0705-30 42 10
Mia Nortunen (V), tel. 0707-74 31 34
Nicklas Johansson (M), tel. 0500-49 80 00 (ange borgerlig vigsel)

Nedre raden från vänster:

Sophie Nohlberg (M), tel. 0705-54 59 73
Ewa Gillberg (SD), tel. 0709-46 46 55
Leif Walterum (C), tel. 0705-77 19 86
Maj-Lis Lindholm (MP), tel. 0739-35 12 66 (ingen bild)
Christer Winbäck (L), tel. 0702-22 11 38 (ingen bild)

Tjänstepersoner

Agneta Tilly, vigselförrättare Porträttbild på vigselförrättare Eva Nilsson 

Från vänster

Agneta Tilly, tel. 0500-49 82 09
Eva Nilsson, tel. 0706-94 94 43
Markus Wästefors, tel. 0500-49 81 15