Gör en stödjande insats

Vill du göra skillnad och öppna ditt hem för ett barn eller en ungdom som behöver stöd eller ett nytt socialt nätverk? Eller känner du någon annan som vill göra en stödjande insats?

Ibland behöver barn och ungdomar ett extra stöd i sin vardag. Det kan handla om att barnet behöver träffa någon en gång i veckan, bo hos någon under en eller några helger i månaden eller flytta till en annan familj.

Gemensamt för alla barn och ungdomar som är i behov av familjehem, jourhem, kontaktfamilj eller kontaktperson är att de behöver någon som har extra tid för just dem och är intresserade av vad som händer i deras liv. De behöver förebilder, gränssättning, engagemang, men framför allt omsorg, kärlek och tid.