Vision Skövde 2040

Visionen - en gemensam framtidsbild för Skövde kommun.

Observera att det officiella beslutet om Vision Skövde 2040 tas av kommunfullmäktige den 30 maj.   

De fyra delarna

Visionen består av fyra delar: Visionsfras, visionsberättelse, fokusområden och ledord. Tillsammans pekar de ut riktningen för hur Skövde ska utvecklas de kommande åren.

Visionsfrasen är den formulering som vi i vardagligt tal kallar för ”visionen”. Den lyder så här: Tillsammans förverkligar vi drömmar och får Skövde att växa

Visionsberättelsen är ett slags förlängning av visionsfrasen. Den målar en bild av det framtida Skövde som vi strävar mot. Fokusområdena slår fast vad vi behöver fokusera särskilt på, och ledorden beskriver hur vi ska agera för att nå dit. Följ länkarna nedan för att läsa mer om de olika delarna i visionen.

Här kan du se broschyren för Vision Skövde 2040.

Så har visionen tagits fram

För att säkerställa att Vision Skövde 2040 pekar åt rätt håll har en mängd material samlats in och analyserats. Många människor som bor och verkar i Skövde har också bidragit med sina framtidstankar – inte minst i fokusgruppssamtal och enkäter. Ungdomar, studenter, kommunmedarbetare och politiker har varit med, liksom representanter från bland annat näringslivet, högskolan, ideella föreningar och civilsamhället.

En vision som enar och engagerar är en stark vision. Att lyssna in olika perspektiv och foga ihop dem med andra viktiga delar har därför varit en förutsättning för att nå ett starkt resultat.

Så används visionen

Visionen är en av tre delar i det som kallas kommunens styrkedja. Dessa tre är kommunens viktigaste styrdokument. Den andra delen slår fast mål och politisk inriktning på fyra års sikt. Den tredje delen är budgeten, som görs om varje år. Tillsammans ger dessa styrdokument helhetsbilden – från vision till konkret handling.

Förhoppningen är också att andra aktörer och individer som verkar i Skövde kommun ska ta till sig och inspireras av Vision Skövde 2040. Vi kan alla bidra till att förverkliga drömmar och få Skövde att växa!