Arbetsmarknadsenheten

”Tillsammans skapar vi vägar till arbete”

SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD!

Arbetsmarknadsenheten (AME) är en kommunal verksamhet som tillhör avdelning vuxenutbildning och arbetsmarknad.

Arbetsmarknadsenheten vänder sig till personer som inte har kommit in eller förlorat kontakten med arbetsmarknaden, är mellan 16–64 år och som har behov av insatser och stöd för att kunna närma sig arbete eller studier. Arbetsmarknadsenhetens huvuduppdrag är att vägleda individer mot arbete eller studier för att nå självförsörjning.

Arbetsmarknadsenheten har i uppdrag att i samverkan med myndigheter, kommun och näringslivet skapa förutsättningar samt underlätta inträdet på arbetsmarknaden för Skövde kommuns invånare som av olika skäl inte har ett arbete. Insatserna avser i första hand arbetssökande ungdomar, försörjningsstödstagare, långtidsarbetssökande, funktonsnedsatta samt invånare som är utomeuropeiskt födda.

Vi arbetar enligt Skövdemodellen där vårt uppdrag är att stärka, utveckla och stegförflytta Skövde kommuns medborgare att få eller närma sig en egen försörjning med plats på arbetsmarknaden.

AME består av vägledningscenter, arbetscenter och erbjuder arbetsförberedande gruppaktiviteter. Här arbetar arbetsmarknadskonsulenter, arbetshandledare, språkstödjare, administratörer, verksamhetsledare och enhetschef.