Social Samfond

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Social Samfond

Skövde kommuns sociala samfond för allmänna hjälpbehov. Sökbar.

Fonden ska ge bidrag till behövande bosatta inom Skövde kommunen, där inte den allmänna hjälpen räcker till.
 
Ansökan om utdelning under maj skickas in senast 1 april och utdelning under november senast 1 oktober till Socialnämnden.