Medborgarundersökning

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Medborgarundersökning

Medborgarundersökningen visar vad du och andra kommuninvånare tycker om Skövde som en plats att leva och bo på. Den visar även vad ni tycker om kommunens verksamheter och vilket inflytande ni upplever er ha på kommunala beslut.

 

Undersökningen görs av SCB, Statistiska centralbyrån, på uppdrag av kommunen. Hela medborgarundersökningen hittar du under dokument.