Bild på elever som studerar

Skövde Yrkeshögskola

Yrkeshögskoleutbildning är en statligt finansierad utbildningsform. Dessa utbildningar anordnas av utbildningsanordnare som godkänts av Myndigheten för yrkeshögskolan och är riksrekryterande.

Skövde Yrkeshögskola håller stängt veckorna 27-31. Vid akuta ärenden ta hjälp av kontaktcenter i Skövde kommun. Du når kontaktcenter på 0500-49 80 00 eller skovdekommun@skovde.se

Information om reservintagning och hantering av sena ansökningar.
Reservantagning för våra Yh-utbildningar sker per automatik löpande under hela sommaren fram till strax innan utbildningsstart. Om en antagen person tackar nej till sin plats går ett antagningsbesked automatiskt ut till den som är först i reservkön.


All som erbjudits plats kommer ha en sista svarsdag där denne måste tacka ja eller nej till platsen. Vilken svarsdag detta är beror på när denne får ett antagningsbesked. Ju närmare starten vi kommer minskar tiden som en person kan fundera på om denne vill tacka ja eller nej.

Vilket datum som gäller anges i plattformen i samband med antagningsbesked.

Att tänka på!

  • Alla besked kommer per e-post genom YH-antagning.se. Inget besked kommer per vanlig post.
  • Om du får en plats kontrollera vilken sista svarsdag du har och glöm inte att tacka ja!


Skövde Yrkeshögskola bedriver sju yrkeshögskoleutbildningar inom vård och omsorg samt vårdadministration. Skövde Yrkeshögskola är en expansiv verksamhet som kännetecknas av engagemang och utveckling, med starkt fokus på kvalitet inom vård och omsorg. Idag återfinns 360 studerande i verksamheten. Utbildningarna har riksintag med studerande från hela landet. Två utbildningar bedrivs i bunden form och övriga fem är distansutbildningar.

I enheten, som är en del av vuxenutbildningen i Skövde kommun, arbetar ett 15-tal lärare varav några har tilläggsuppdrag som utbildningsledare. Ett antal gästlärare och utbildningskonsulter är engagerade i utbildningarna. Skövde Yrkeshögskola återfinns i nyrenoverade lokaler på Trängenområdet i Skövde. Skövde Yrkeshögskola bedriver och vidareutvecklar utbildningarna i ett mycket nära samarbete med representanter från berört arbetsliv. Skövde Yrkeshögskola arbetar målmedvetet med att tillvarata digitaliseringens möjligheter inom utbildningssektorn.

Här nedan ser du vilka YH-utbildningar vi bedriver för tillfället. Klicka på respektive utbildning för ytterligare information om utbildningen och hur du ansöker.