Möjlighet till körkort för dig som läser vård och omsorg på gymnasiet

För elever som valt Vård- och omsorgsprogrammet och som börjar sin utbildning hösten 2023 eller senare finns möjlighet att få bidrag till B-körkort.

Att ha körkort är en viktig aspekt för att vara attraktiv på arbetsmarknaden inom många yrken, däribland undersköterska. För att skapa så goda förutsättningar som möjligt för alla elever på Vård- och omsorgsprogrammet att kunna få arbete direkt efter studenten möjliggörs nu för eleverna att kunna ta körkort som en del av utbildningen.

- Utbudet av jobbmöjligheter kommer att öka inom vård och omsorg de närmsta åren och då är personal med körkort en stor tillgång för oss, säger sektorchef Per Granath. Behovet av körkort inom hemtjänst och hemsjukvård är självklart och vi behöver vara mobila och flexibla och för att kunna tillgodose medborgarnas behov av vård- och omsorg. Att få nyutexaminerade studenter med körkort blir en stor resurs och möjliggör att man kan börja jobba med en gång.

Du som börjar din utbildning på Vård- och omsorgsprogrammet hösten 2023 eller senare har alltså möjlighet att få ditt körkort delvis betalt som en del av din utbildning, förutsatt att du fullföljer nedanstående kriterier:

  • Godkänt körkortsprov, teoretiskt och praktiskt
  • Fullständig yrkesexamen från programmet
  • Diplom från Vård- och omsorgscollege


- Vård- och omsorgsprogrammet är en utbildning som erbjuder goda förutsättningar till jobb direkt efter studenten, säger yrkesläraren Åsa Vallin. Dels väljer man ett yrke där man verkligen gör skillnad i vardagen för så många människor, dels skapas förutsättningar för att kunna komma in på arbetsmarknaden snabbt efter studenten. Att vi nu kan erbjuda bidrag till ett körkort är ytterligare en bonus som vi är stolta över.