Översiktsplan 2040

Stort tack till alla som engagerat sig under samrådet av Översiktsplan 2040!

Nästa steg i processen är att sammanställa alla inkomna synpunkter och intressanta samtal vi har haft. En sammanvägning kommer att göras för att se vilka ändringar som är lämpliga ur ett helhetsperspektiv. Synpunkter och ändringar redovisas i en samrådsredogörelse.

Ett omarbetat förslag visas sedan upp i det som kallas granskning. Granskningen är tänkt till nästa årsskifte och även då är det möjligt att komma med inspel.

Det sista skedet heter antagande och då fattar kommunfullmäktige beslut om att anta Översiktsplan 2040, detta planeras till hösten 2024.