Stort steg mot framtidens Skövde Science City - Jättadalens markanvisningsavtal signerat

Den 6 februari togs ett viktigt steg mot framtidens Skövde Science City då Jättadalen skrev under markanvisningsavtal för byggnation av bostäder och verksamhetslokaler i Skövde Science City.


Kvarteret, som ligger i Östra Tegelbruket, blir en ny urban ministadsdel på temat framtidens hälsa och välbefinnande. I första etappen byggs en vårdcentral och cirka 50 bostäder med tillhörande lokaler, samt restauranger.
 
På bilden : Skövde kommuns kommundirektör Björn Söderlundh, ägare Jättdalen Fatighets AB David Larsson samt och kommunstyrelsens ordförande Theres Sahlström.

Läs mer om projektet:
Pågående projekt - Skövde Science City