Illustration Blank

Nästa steg mot fler lägenheter i Skövde Science City

Det händer mycket i projektet Skövde Science City. Den 26 april tog kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) ett viktigt beslut i omvandlingen till framtidens stadsdel. Skövde kommun ska skriva anvisningsavtal med K&G Blanks Fastigheter AB* som ska bygga 245 lägenheter i Skövde Science Citys östra del.

Kommunstyrelsen föreslås av KSAU att besluta teckna markanvisningsavtal för byggnation av bostäder på del av fastigheterna Tegelbruket 2,3, 4 och 14 i kvarteret Tegelbruket östra i Skövde Science City.

G&K Blanks fastigheter AB deltog 2021 i den markanvisningstävling för två blivande bostadskvarter i Skövde Science City som Skövde kommun gick ut med. Blank vann en av de två tilldelningarna och nu ska markreservation ersättas med ett markanvisningsavtal för att gå vidare med byggnationen. Detta beslut innebär att det nu finns två markanvisningsavtal för byggnation av bostäder i Skövde Science City och kommer att bidra till stadsdelens planerade kvartersstruktur snart börjar byggas.
Blank ska bygga hyresrätter; 47 studentlägenheter, ca 35 ungdomslägenheter och ca 163 familjelägenheter (totalt 245 lägenheter).

*Under förutsättning att kommunstyrelsen beslutar enligt förslag. Beslutet ska upp för slutgiltigt beslut i kommunstyrelsen 8 maj. Skövde kommun inväntar också besked från mark- och miljödomstolen på överklagan för detaljplanen för Tegelbruket Östra.