Byggdialogen

Byggdialogen är en tjänst riktad mot företag som äger, förvaltar och/eller förädlar fastigheter som huvudsakligen används för bostadsändamål. Dialogen är till för att främja bostadsbyggandet i Skövde. Den är tänkt att vara ett öppet samtalsforum utan fast dagordning - det är ditt företag som bestämmer vad samtalet ska handla om.

Exempel på frågor som kan avhandlas

 • Har ditt företag byggidéer som ni skulle vilja förverkliga?
 • Har ditt företag frågor kring hur processen med marktilldelning, detaljplanering och bygglov går till?
 • Har ditt företag synpunkter och idéer på hur vi kan bli bättre i vårt arbete och våra processer?
 • Eller vill ditt företag bara komma och prata om ert företags roll i Skövdes stadsutveckling?

 Vem är byggdialogen?

Från Skövde kommuns sida finns ansvariga tjänstepersoner inom bygglov, fysisk planering samt mark- och exploatering på plats för att hjälpa till med dina frågor, synpunkter och idéer.

 • Claes Clausen, stadsarkitekt och bygglovchef
 • Magnus Blombergsson, planchef
 • Mikael Zsiga, mark- och exploateringschef

 Välj mellan Teams-möte eller fysiskt möte hos oss

Vi är öppna för att träffas på det sätt som passar er bäst. Bestäm dock i god tid hur ni vill göra så att vi kan planera våra kalendrar. Ange i din mötesförfrågan hur ni vill göra.

Skövde kommuns lista över byggherrar/exploatörer

Om du anmäler ditt företag till byggdialogen förtecknas det även på kommunens lista över byggherrar/exploatörer. Den listan använder vi för att hålla kontakt med byggherrar/exploatörer. Bland annat används den som sändlista vid intresseförfrågningar. Vill ditt företag bara förtecknas på listan utan en byggdialog går det givetvis bra (skicka till nedanstående e-postadress)!

Vi vill ha följande uppgifter om ditt företag:

 • Företagets juridisk benämning med organisationsnummer
 • Företagets postadress
 • Kontaktpersonens namn och roll
 • Kontaktpersonens e-postadress och telefonnummer
 • E-postadress till företaget som inte är personlig

 

Tider för byggdialogen

Välj någon av de någon av de lediga tiderna och anmäl dig via mail till mikael.zsiga@skovde.se

 • Tisdagen den 22 november kl. 13.00-14.30, bokad
 • Tisdagen den 29 november kl. 13.00-14.30
 • Tisdagen den 6 december kl. 15.00-16.00
 • Tisdagen den 13 december kl. 13.00-14.30
 • Tisdagen den 20 december kl. 13.00-14.30