Byggdialogen

Byggdialogen är en tjänst riktad mot företag som äger, förvaltar och/eller förädlar fastigheter som huvudsakligen används för bostadsändamål. Dialogen är till för att främja bostadsbyggandet i Skövde. Den är tänkt att vara ett öppet samtalsforum utan fast dagordning - det är ditt företag som bestämmer vad samtalet ska handla om.

Exempel på frågor som kan avhandlas

 • Har ditt företag byggidéer som ni skulle vilja förverkliga?
 • Har ditt företag frågor kring hur processen med marktilldelning, detaljplanering och bygglov går till?
 • Har ditt företag synpunkter och idéer på hur vi kan bli bättre i vårt arbete och våra processer?
 • Eller vill ditt företag bara komma och prata om ert företags roll i Skövdes stadsutveckling?

 

Vem är byggdialogen?

Från Skövde kommuns sida finns ansvariga tjänstepersoner inom bygglov, fysisk planering samt mark- och exploatering på plats för att hjälpa till med dina frågor, synpunkter och idéer.

 • Claes Clausen, stadsarkitekt och bygglovchef
 • Magnus Blombergsson, planchef
 • Mikael Zsiga, mark- och exploateringschef

 

Teams-möte tills vidare

Åter igen är det Teams-möte som gäller. Förhoppningsvis kommer fysiska möten att bli möjligare längre fram under våren.

Tider för byggdialogen

Välj någon av de någon av de lediga tiderna och anmäl dig via mail till mikael.zsiga@skovde.se. Glöm inte att ange vem du företräder (korrekt juridisk beteckning med organisationsnummer), din roll (befattning) samt dina kontaktuppgifter. 

 • Tisdagen den 25 januari kl. 13.00-14.30, bokad
 • Tisdagen den 1 februari kl. 13.00-14.30
 • Tisdagen den 8 februari kl. 13.00-14.30
 • Tisdagen den 22 februari kl. 13.00-14.30
 • Tisdagen den 1 mars kl. 13.00-14.30
 • Tisdagen den 8 mars kl. 13.00-14.30
 • Tisdagen den 15 mars kl. 13.00-14.30
 • Tisdagen den 22 mars kl. 15.00-16.30
 • Tisdagen den 29 mars kl. 13.00-14.30
 • Tisdagen den 5 april kl. 13.00-14.30
 • Tisdagen den 19 april kl. 16.00-17.30
 • Tisdagen den 26 april kl. 13.00-14.30
 • Tisdagen den 3 maj kl. 13.00-14.30
 • Tisdagen den 10 maj kl. 13.00-14.30
 • Tisdagen den 17 maj kl. 15.00-16.30
 • Tisdagen den 24 maj kl. 10.00-11.30
 • Tisdagen den 31 maj kl. 13.00-14.30
 • Onsdagen den 8 juni kl. 08.00-09.30
 • Tisdagen den 14 juni kl. 13.00-14.30
 • Tisdagen den 21 juni kl. 13.00-14.30
 • Tisdagen den 28 juni kl. 13.00-14.30