Skövde kommun stödjer Grannsamverkan

Grannsamverkan är ett samarbete mellan boende, Polisen och Skövde kommun. Syftet med den brottsförebyggande metoden Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet. Enligt senaste utvärderingen av metoden, från Malmö högskola, kan det minska inbrotten med så mycket som 36 % i ett bostadsområde.

Metoden Grannsamverkan bygger på ökad uppmärksamhet bland de boende samt kunskap om vilka åtgärder de kan vidta för att minska risken för att bli utsatt för inbrott. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten i bostadsområden. Därför har Skövde kommun beslutat att under de kommande två åren stödja verksamheten Samverkan mot brott (SAMBO) som står bakom metoden Grannsamverkan i Sverige.

- Vi i Skövde kommun tycker att det är viktigt att de boende i kommunen som vill göra det dom kan för att minska risken för att utsättas inbrott genom metoden Grannsamverkan ska kunna göra det utan kostnad. Därför har vi valt att aktivt stödja Samverkan mot brott (SAMBO) och Grannsamverkan, säger Linda Zetterberg, säkerhetssamordnare på Skövde kommun.

Starta Grannsamverkan i ditt bostadsområde

Den som vill starta Grannsamverkan i sitt bostadsområde kontaktar först sina grannar och stämmer av intresset. Därefter kontaktas den lokala polisen eller kommunen för uppstart av Grannsamverkansområdet. De boende utbildas av Polisen och kommunen och får då en fördjupad kunskap om hur Grannsamverkan fungerar och vad som är viktigast i det fortsatta arbetet med att öka tryggheten och förebygga brott. Via Polisen/kommunen erhålls skyltar och dekaler att använda för att visa att området är aktivt inom Grannsamverkan.

Det finns några minimikrav för att bedriva Grannsamverkan:

1. Vaksamhet
Var allmänt vaksam och kontakta polisen om något är misstänkt
2. Om du är bortrest
Meddela dina grannar om du är bortrest mer än några dagar
3. Värdesaker
Förvara värdesaker på ett betryggande sätt
4. Förebyggande åtgärder

Fler förebyggande tips finns på samverkanmotbrott.se

Läs mer om Grannsamverkan på grannsamverkan.se  och skovde.se/grannsamverkan