Rösträkning

Efter valet ska alla röster räknas. På onsdagen efter valet räknar valnämnden de förtidsröster som inte hann fram till vallokalerna under valdagen. Gäller framför allt förtidsröster från väljare som har förtidsröstat i andra kommuner under valhelgen men även utlandsröster.

Rösträkning i Skövde kommun

Valnämndens preliminära rösträkning i Skövde kommun är öppen för allmänheten och äger rum onsdagen den 12 juni i Stadshuset, Fredsgatan 4  med start kl. 09.00.

Valresultat

Måndagen efter valdagen påbörjas den slutliga rösträkningen valmyndigheten publicerar en sammanfattning av resultatet i valet till Europaparlamentet 2024 så snart det är tillgängligt. Resultatet beräknas vara klart helgen efter valdagen och redovisas på myndighetens webbplats val.se