Matsvinnet minskar med 20 ton

Under 2020 började vi väga matsvinnet inom våra verksamheter i Skövde kommun. Vi ville synliggöra hur mycket mat som slängs i onödan och jobba för att vi tillsammans ska minska matsvinnet. Sedan matsvinnet började vägas har svinnet sjunkit från 71 gram per matgäst till 47 gram per matgäst. Vi har därmed lyckats rädda cirka 20 ton fullt ätbar mat.

Inom Skövde kommun arbetar vi med att servera god och näringsriktig mat som är bra för dem som äter den. Vi vill att maten som vi lagar ska hamna där den gör nytta – i magen, inte i soporna. Tyvärr slängs det en hel del mat inom våra verksamheter. Det är inte bra, varken för miljön eller ekonomin men framförallt är det många som inte äter sig tillräckligt mätta för att orka hela dagen.

Vad gör vi för att minska matsvinnet?

Vi jobbar med olika insatser för att öka medvetenheten hos måltidspersonal, förskole- och skolpersonal samt barn och elever. Under 2020 började vi även att mäta vårt matsvinn för att se hur mycket mat som slängs inom våra verksamheter. Genom kontinuerliga mätningar och uppföljningar kan vi bättre planera våra måltider och vi har lyckats minska vårt matsvinn från 71 gram per matgäst till 47 gram per matgäst. Det pågår ständigt aktiviteter för att påminna om arbetet med maten och matsvinnet. Vi har till exempel:

  • haft svinnkampanj i alla skolor,
  • sopsamlarmonstret Kompostina har hittat till många av förskolorna,
  • vi har synliggjort hur mycket mat som kastas varje dag,
  • vi har tagit bort de stora svarta sopsäckarna och ersatt med öppna kärl så man ser hur mycket mat som slängts,
  • och vi har följt upp svinnet varje månad med respektive kök.

Vad kan mer göras för att minska matsvinnet?

Matvanor, hälsa och lärande hänger ihop och påverkas av varandra. Det är därför viktigt att vi fortsätter att arbeta tillsammans. Måltidsavdelningen gör maten och skolan/förskolan gör måltiden. I samverkan skapar vi rätt förutsättningar för att maten hamnar där den gör nytta – i magen!