Parkgatan

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Parkgatan

Parkgatan är ett boende med särskild service som ligger på Södermalm och har 15 lägenheter. Personal finns att tillgå dygnet runt

Ansökan om boende med särskild service gör du hos biståndsbedömaren.
Vill du veta mer kan du kontakta oss, se telefonnummer i kontaktrutan. 

Adress:
Parkgatan 13
541 52  SKÖVDE
 
Telefon:
0500-41 99 44