Ledningsarbete kan ge missfärgat vatten i Väring

Onsdag den 12 juni 2024 från kl. 20.00 kommer Skövde VA påbörja en genomspolning av ledningsnätet i Väring, arbetet fortsätter sedan torsdag 13 juni.

Vattnet kommer inte att stängas av, men missfärgningar kan uppstå om små rostpartiklar lossnar i ledningen. Vattnet går bra att dricka.

För så liten påverkan som möjligt på den egna fastigheten är det bra att på onsdag kväll/natt (under den tid vi börjar spola igenom huvudledningen) minska vattenförbrukningen och ha kranarna stängda.

Förbered gärna genom att i förväg tappa upp det uppskattade behovet av dricksvatten.

På torsdagen (och eventuellt lite längre) gäller den vanliga rekommendationen att en missfärgning kan åtgärdas genom att spola ordentligt i kallvattenkranen tills vattnet blir klart igen. Undvik att tvätta (främst) vittvätt om vattnet är missfärgat.