Planerat VA-arbete i Skultorp våren 2023 - vintern 2024

Skövde VA kommer mellan maj 2023 – februari 2024 (preliminära tider) att byta ut och lägga om vattenledningarna på delar av Gärdhemsgatan, Billingsdalsvägen och Sjövägen i Skultorp.

Med de nya ledningarna på plats förbättrar och förstärker vi leveranssäkerheten av dricksvatten i området.

Vattnet till berörda fastigheter kommer att stängas av under kortare perioder, dock inte längre än ca 6 - 8 timmar. Information inför varje vattenavstängning meddelas respektive fastighetsägare dagen innan, främst via sms. Läs mer om sms-tjänsten (och registrera dig om du har ett oregistrerat nummer) på Skövde kommuns hemsida: Få sms vid driftstörning, www.skovde.se/driftsms.

Framkomligheten på berörda gator kommer att variera under arbetets gång och omledning av trafik sker via orangea vägvisning. Säkerheten för boende och besökare i området är viktig för oss – var gärna lite extra försiktig runt våra maskiner och där vi gräver.

Fullständig asfalts- och markåterställning sker under våren-sommaren 2024.

Tack på förhand för visad förståelse under den tid då arbetet pågår!