Skövde kommun återgår till att personliga assistenter får köra brukares bil

Med utgångspunkt i de synpunkter som inkommit och allmänna överväganden om påverkan på enskildas livskvalitet har Skövde kommun beslutat att återgå till att personliga assistenter får köra brukares bil. Bilkörning ingår inte i insatsen per-sonlig assistans utan utförs utöver den beslutade insatsen.

Beslutet gäller med omedelbar verkan och har tagits efter att vägande mellan de juridiska och arbetsmiljömässiga svårigheter som identifierats och påverkan på individers livskvalitet gjorts. Förutsättningen för att personliga assistenten ska få köra brukarens bil är att det finns en ömsesidig överenskommelse mellan brukaren och den personliga assistenten som godkänns av kommunen.

Omfattningen av vad som ingår i Skövde kommuns insats personlig assistans har inte ändrats. Bilkörning ingår fortfarande inte i insatsen utan görs utöver den beslutade insatsen.

Underlag för överenskommelse mellan brukare och personlig assistent kommer nu att ses över och uppdateras för att ge så juridiskt och säkerhetsmässigt hållbara förutsättningar som möjligt.

Kontakt

Katarina Larsdotter Andersson
Avdelningschef personlig assistans
Telefon: 0500-49 83 13
E-post: katarina.larsdotter.andersson@skovde.se