Hundrastgårdar

Du kan rasta din hund i någon av våra tre hundrastgårdar. Här kan du läsa mer om dessa och se vilka regler som gäller för dig som hundägare.

Hundrastgård Vadsbovägen
Hundrastgården utmed Vadsbovägen är anlagd på gräs. Kommer du dit i bil finns det parkeringsmöjligheter längst ner på Gudhemsgatan eller på parkeringsplatsen vid Radio Skaraborg.

Hundrastgården i Södra Ryd
I skogsmiljö i tallskogen mellan Insektsvägen och Myggvägen, Södra Ryd. Den nås via gång- och cykelvägar i området. Parkeringsmöjligheter finns vid Fjärilskolan.

Hundrastgården vid Elins Esplanad
Nyaste tillskottet är placerad öster om Elins Esplanad.

Det är fritt tillträde till hundrastgårdarna. Ett krav är att du plockar upp hundbajs och lägger i sopkärl som finns där. Har du frågor eller synpunkter gällande rastgårdarna kan lämna det till Kontaktcenter.

Allmänna regler för hundägare

  • Hundar får inte vistas på kommunala friluftsbad eller på lekplatser
  • De måste vara kopplade i parker
  • När du rastar din hund ska du ta upp hundbajset för ökad trivsel
  • Utförligare regler gällande hundar hittar du i kommunens lokala ordningsföreskrifter

Hundlatriner

Vi får ofta önskemål om hundlatriner på sträckor där latriner saknas. En ändring av reglerna gör att det nu är tillåtet att kasta hundbajspåsarna i de vanliga papperskorgarna. Ansvaret att hålla rent efter sin hund åligger hundägaren och inte kommunen. Detta innebär att om det inte finns hundlatriner på en sträcka måste du som hundägare ta med dig påsen hem. Ytterligare hundlatrinkärl kommer inte att sättas upp i kommunen.