Transporter

En tredjedel av Sveriges växthusgasutsläpp kommer från trafiken. Tittar vi på utsläppen i Skövde har de minskat med 15 procent sedan 1990, vilket främst kan tillskrivas effektivare fordon. Den största majoriteten av fordon drivs av fossila bränslen som diesel, bensin eller flygfotogen. Fossila bränslen bidrar till växthuseffekten, men också andra miljöproblem som försurning och övergödning.

Mycket tyder på att vi idag är vi i början på vad man tror kommer att bli en transportrevolution. Detta eftersom oljan håller på att ta slut samtidigt som priset på förnybar energi, så som sol och vind, är påväg ner. Nya smarta elfordon som el-cyklar, el-mopeder och el-bilar tar sig successivt in på marknaden, vilket gör att utsläppen minskar.

Men ny teknik är inte hela lösningen. Vi som invånare i kommunen har ett ansvar att välja bort bilen och istället ta cykeln till jobbet eller affären. Vi måste inse att det finns flera andra vinster än miljömässiga genom att ta sig fram med egen muskelkraft. Det handlar till en början inte om att alltid cykla eller åka kollektivt utan att istället välja kanske en eller två cykeldagar i veckan.

Tips för att minska dina utsläpp från transporter

  1. För kortare resor använd cykel eller ta en promenad
  2. Använd motorvärmare om det är kallare än +10 grader
  3. Sänk hastigheten
  4. Köp energieffektiva däck genom att kolla på energimärkningen
  5. Välj tåg framför bil och flyg
  6. Semestra hemma