Kommunens klimatlöften

Skövde kommun har antagit 24 klimatlöften för 2024–2026. Kommunernas klimatlöften är konkreta åtgärder där vi kan bidra till utsläppsminskningar så att den västsvenska ekonomin kan bli fossiloberoende till år 2030!

Kommunernas klimatlöften är en satsning inom kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om. Klimat 2030 drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland. Syftet med satsningen är att stödja kommunerna så att de kan öka tempot i klimatarbetet.

Kommunernas klimatlöften består av 30 konkreta åtgärder  som kan ge stor utsläppsminskning. För perioden 2024-2026 så har Skövde kommun antagit 24 klimatlöften som vi gemensamt arbetar med att infria:

 • Vi har en årlig uppföljning av klimatarbetet.
 • Vi har en koldioxidbudget.
 • Vi involverar invånare i alla åldrar i klimatarbetet.
 • Vi finansierar investeringar genom grön obligation.
 • Vi minskar utsläppen tillsammans med näringslivet.
 • Vi inkluderar lantbruket som samarbetspart i kommunens klimatomställning.
 • Vi fokuserar på företagens klimatomställning i miljötillsyn.
 • Vi arbetar aktivt med vår energiplan.
 • Vi arbetar strategiskt med att minska klimatpåverkan genom upphandling.
 • Vi säkerställer kompetens och resurser för att upphandla med klimathänsyn.
 • Vi gör klimatsmarta inköp.
 • Vi säkrar att planering och byggande bidrar till ett transporteffektivt samhälle.
 • Vi arbetar med klimatstyrande parkering.
 • Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
 • Våra nya arbetsmaskiner är fossilfria och upphandlingskrav ställs på entreprenader.
 • Vi arbetar med hållbart resande för våra anställda.
 • Vi minskar matsvinnet i offentliga måltider och når mål.
 • Vi minskar klimatavtrycket från offentliga måltider och når mål.
 • Vi ökar livslängden på elektronik och möjliggör cirkulära flöden.
 • Vi använder cirkulära möbler.
 • Vi möjliggör för invånarna att låna/hyra produkter i stället för att köpa.
 • Vi energieffektiviserar vårt fastighetsbestånd.
 • Vi bygger i trä.
 • Vi arbetar med återbruk av byggmaterial.