Schema och frånvaro

Det är viktigt att du meddelar aktuellt schema till oss.

Så här gör du ändring av ditt barns schema:

Ändring av schema görs till barn- och utbildningskontoret OCH till förskolan/fritidshemmet. Vårdnadshavare ansvarar för att schemat lämnas till respektive enhet.

Aktuella vistelsetider lämnas till barn- och utbildningskontoret via e-tjänsten för schema:

Inloggning till e-tjänst för schema

Aktuella vistelsetider lämnas till förskolan/fritidshemmet via Vklass:

Inloggning till Vklass