Allmän förskola

Från och med höstterminen det år ditt barn fyller tre år har barnet rätt till allmän förskola.

Allmän förskola omfattar 15 timmar i veckan, eller 525 timmar per läsår. Verksamheten är avgiftsfri. Den allmänna förskolan följer skolans verksamhetsår och är stängd under lov och studiedagar.

Ansökan till allmän förskola gör du via e-tjänsten för förskola och skola.

Har du redan en barnomsorgsplats och vill ändra till allmän förskola kontaktar du Kontaktcenter på tel. 0500-49 80 00, som tar emot din ansökan.

Förändringar i skollagen från den 1 juli 2023

Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen som syftar till att fler barn ska gå i förskola och därmed ges möjlighet till bättre språkutveckling i svenska.

Ändringarna innebär bland annat att hemkommunen, det vill säga den kommun där barnet är folkbokfört, ska kontakta barnets vårdnadshavare inför hösten det år barnet fyller tre år, om barnet inte redan har en förskoleplats. Vårdnadshavarna ska få information om förskolans syfte och om barnets rätt till förskola.

Om barnet inte börjar i förskolan ska ny kontakt tas inför varje höst och varje vår. Sista kontakten ska tas inför våren det år barnet fyller sex år.

Vad är skillnaden på en placering på 15 timmar i veckan och allmän förskola? 

När ditt barn har en placering på 15 timmar i veckan samtidigt som det går på förskolan på loven, betalar du full avgift i juni, juli och augusti. Resten av året betalar du ingen avgift.

Om ditt barn går i allmän förskola får det också gå 15 timmar i veckan men inte på loven, vilket gör platsen helt avgiftsfri.

Båda alternativen gäller från och med augusti det år ditt barn fyller tre-, fyra- eller fem år.