Resor/elevresor

Bor du 6 kilometer eller längre från din gymnasieskola, får du vid skolstarten ett busskort som gör att du kan ta dig till och från skolan med buss eller tåg. Måste du inackordera dig på skolorten kan inackorderingstillägg beviljas.

Busskort eller inackorderingstillägg?

Syftet med inackorderingstillägget är att du som bor inackorderad på din skolort får ett ekonomiskt stöd för kostnader för boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet. Du kan inte få inackorderingstillägg samtidigt med ersättning för dagliga resor, till exempel busskort.

Mer information och ansökan om inackorderingstillägg finns under rubriken "Inackorderingstillägg".
 

Självskjuts

Undantagsvis och efter särskild prövning kan stöd ges i form av fordonsersättning. Fordonsersättning utbetalas vid självskjuts från folkbokföringsadress till närmaste busshållplats och i synnerliga fall vid ordinarie resa folkbokföringsadress – skola. Den fordonsersättning som utbetalas för en kalendermånad kan uppgå maximalt till 1/30 av basbeloppet, enligt lagen om allmän försäkring. Undantagsvis eller vid synnerliga skäl kan stöd ges i form av anordnad taxitransport.

Om avståndet till busshållplatsen från folkbokföringsadressen överstiger 5 kilometer kan man efter ansökan få ersättning för självskjuts till och från busshållplatsen.

Se ansökan för självskjuts under "Dokument".