Bild på lärare.

Mottagnings- och modersmålsenheten (MME)

På mottagnings- och modersmålsenheten samordnas mottagning, kartläggning och uppföljning av nyanlända elever i grundskola och gymnasium. Kartläggning och undervisning genomförs på enheten under elevens första åtta veckor i svensk skola. Enheten samordnar och genomför också modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål.

Personal på mottagningsenheten genomför Skolverkets obligatoriska kartläggning av nyanlända elevers kunskaper, steg 1 och 2. Mottagningsenheten inleder en kartläggning av elevens språkutveckling i svenska genom Skolverkets material Bygga svenska. Kartläggningarna ligger till grund för skolans planering av barnets första tid i skolan. Mottagningsenheten rekommenderar årskursplacering för nyanländ elev utifrån kartläggning. Rektor på elevens skola fattar beslut om årskursplacering  och undervisningsgrupp.

Skolsköterska är med vid inskrivning av elev och genomför ett hälsosamtal.

För barn i förskoleklass genomförs ett inskrivningssamtal på enheten. Barnet börjar sedan direkt i sin förskoleklass. Barn i förskola skrivs in och börjar direkt i respektive förskola.

Hur hittar jag till mottagnings- och modersmålsenheten?

Besöksadress: Loringavägen 22, 541 56 Skövde

Vägbeskrivning för dig som kommer med buss (restid cirka 25 minuter)
Tag buss mot Skultorp från resecentrum i Skövde. Gå av vid hållplats "Solvägen". Sväng vänster på Loringavägen och följ den cirka 600 meter. Mottagnings- och modersmålsenheten ligger på höger sida i före detta förskolan Gullvivans lokaler.