En person som skriver på en whiteboard

Komvux som anpassad utbildning (LÄRVUX)

På Lärvux erbjuds undervisning för vuxna med en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada.

Om utbildningen/kursen

Komvux som anpassad utbildning innebär studier i lugn takt som underlättar vardagen.

Lärvux är kommunens namn på skolformen Komvux som anpassad utbildning. Målet är att vuxna med en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada ska stödjas och stimuleras i sitt lärande för att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet och att utvecklas som person. Du har rätt att läsa på Lärvux från och med hösten det år du fyller 20 år. Du kan läsa mer om Komvux som anpassad utbildning på Skolverkets hemsida.

När startar utbildningen/kursen?

Utbildningsinnehåll/kursutbud

Utbildningslängd/kurslängd

Vilka förkunskaper behöver du ha?

Studieform och studietakt

Studiefinansiering

Kontakta oss

Har du funderingar kring studier eller yrken? Vill du ha vägledning? Välkommen att kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Om du har en kort fråga kan du även få hjälp genom Kontaktcenter.