Tomtsläpp för Björkebacken i Stöpen

I västra delarna av Stöpen ligger området Björkebacken. Under de senaste åren har bostadsbyggnationen varit i full gång i etapp 1 och 2. Nu möjliggör vi för ytterligare bostäder i etapp 3 och 4. Måndagen den 14 november släpps nya tomter till kommunens tomtkö!

Området Björkebacken är beläget i Stöpen, ca 10 km norr om Skövde centrum. Här uppförs bostäder, förskola samt mindre kontor i naturnära läge. Etapp 3 omfattar totalt ca 110 bostäder, fördelat på radhus/grupphus, flerbostadshus samt ca 30 villatomter, varav 10 nu i ett första läge erbjuds tomtkön.

Efter en intresseförfrågan har också sammanlagt fyra exploatörer erhållit markreservation i området. För byggnation av friliggande suterränghus har sex tomter reserverats för Skövdevillan, medan Grimstorps Byggkomponenter/Nässjöhus reserverat sju. Samtliga dessa suterränghus ska i första hand erbjudas kommunens tomtkö.  Vidare har Swebostad erhållit markreservation för byggnation av radhus och Brixly för byggnation av lägenheter i flerbostadshus.

 

Läs mer om tomtsläppet här.

Läs mer om projektet här.