Ulvåker

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Ulvåker

Ulvåker

Ulvåker är ett mindre villasamhälle utmed västra stambanan. Det ligger strax öster om Stöpen med pendlingsavstånd till Skövde tätort. I dag bor ca 250 personer i Ulvåker.

Ett par kilometer utanför Ulvåker ligger idrottsplatsen Åbrovallen där det finns fina fotbollsplaner och en innefotbollshall. 

 

Snabbfakta


Busshållplats Ja
Grundskola Nej
Förskola Nej
Livsmedelsbutik Nej