Timmersdala

Timmersdala är en av de största av Skövde tätorter och ligger cirka 2 mil nordväst om Skövde tätort. På denna sida hittar du information om Timmersdala som bostadsort.

Timmersdala

 

Läs mer om Timmersdala

Timmersdala idag

Idag har Timmersdala tätort cirka 860 invånare och bebyggelsen domineras av villor, men även några flerbostadshus finns i orten. Det allmännyttiga bostadsbolaget Skövdebostäder AB planerar att bygga flerbostadshus i centrala Timmersdala.

Timmersdala fungerar som en serviceort för kringliggande tätorter och är utpekad som centralort för den nordvästra kommundelen enligt Skövde kommuns översiktsplan. Det finns en livsmedelsaffär med post och kassaärenden, bensinstation och en deltidsbrandkår. I tätorten finns förskola, fritidshem och grundskola (ålder 6–12 år) samt Billingsdals äldre­boende. Det finns också ett bibliotek som fungerar som skolbibliotek. Det finns även distriktsläkarmottagning.

Ortens näringsliv med Elos Medtech i spetsen har stor betydelse och bidrar till arbetsinpendling. I nordöstra delen av tätorten finns en idrottsplats och en mindre skidbacke och på Timmersdalavallen finns ett elbelyst motionsspår. Samtliga ovanstående platser fungerar som naturliga mötesplatser.

Timmersdala äldreboende har 40 lägenheter, varav 19 är för personer med demenssjukdom. En träffpunkt finns för dagliga aktiviteter. I samarbete med skolan på orten erbjuds äldre att äta gemensamma målti­der i social samvaro. På träffpunkten anordnas fritidsaktiviteter för de boen­de samt för pensionärer i omgivningen. Via arbetsmark­nadsenheten finns en så kallad träffpunktsbuss som kostnadsfritt kör pensionärer till och från träffpunkter­na. Aktiviteterna och tillgången till bussresor är mycket uppskattade och stärker livskvaliteten.

Nulägesbild för Timmersdala

I den gemensamma Nulägesbilden får du en samlad bild av det arbete som görs i Timmersdala i samverkan mellan medborgare i Timmersdala och tjänsterpersoner i Skövde kommun. Här kan du läsa den Gemsamma nulägesbilden för Timmersdala.

Röster från Timmersdala

Här berättar vår Timmersdala-ambassadör Naima om hur det är att bo och leva i Timmersdala. Du kan även ladda ner ett dokument med Naimas tankar här.

Vad är det bästa med Timmersdala?
I Timmersdala är det så härlig atmosfär. Naturen och årstidernas skiftningar är nära och alla pratar med alla. Det finns alla bekvämligheter jag och min familj behöver och om vi behöver något från ”stan” så finns det inom ett par mils radie flera städer att välja på.

Varför flyttade du till Timmersdala?
Jag och min man är båda uppvuxna i villa i små orter och ville gärna ge det till det barn vi då väntade. Vi ville ha lagom pendlingsavstånd till Skövde, vettiga priser på husen, service i form av butik, vård, pizzeria och skola samt gemenskapen som vi såg fanns i föreningsliv.

Är det något du saknar här?
Vi har det mesta vi behöver. Ibland skulle det vara skönt att simma här i byn. Jag upplever även att gympasalen är lite sliten.

Vad finns det för fördelar med att bo i Timmersdala?
Eftersom det är ett litet samhälle så känner man de flesta, vilket ger en trygghet både för barnen såväl som för oss vuxna – vi hjälps åt att hålla koll. Skolan är liten och barnen känner varandra, det finns idrottsföreningar som erbjuder många olika aktiviteter för olika åldrar och naturen är runt knuten. Det är bra pendlingsavstånd till arbete, grannar som hjälper varandra och en härlig känsla av gemenskap.

Vad är det som gör att Timmersdala sticker ut från mängden?
Vi tittade på hus i många samhällen innan vi hittade till Timmersdala. Det vi slogs av här var den vänliga attityden där alla hälsar på varandra, engagemanget som visar sig i många företag och föreningar, och det vackra läget i dalen.

Hur har området utvecklats sedan ni flyttade hit?
Sedan vi flyttade till Timmersdala för sex år sedan har vi fått fiberuppkoppling, en ny vårdcentral, vatten från Vättern, ökade öppettider på den lokala butiken (9-21), ny verkstad och bensinstation, nybyggd förskola, en gångväg längs med vägen ut ur byns norra utfart. Vi har också bildat en utvecklingsgrupp som aktivt driver frågorna för bygden (TUG) vilket jag upplever ger oss ett sätt att kommunicera med Skövde kommun som ger gehör.

Vad får man inte missa i Timmersdala som besökare?
Ta en fika på retrocaféet på Gulf, se utsikten över byn uppe vid kyrkan. Ta ett dopp vid Lången eller Vristulven (Meybobadet). Ha en picknick vid Sotarliden. Vandra runt vid gamla kalkbrottet. Besök Silverfallet. Vandra längst platåbergets kant längst med Billingeleden. Gå ut i skogen och få lite motion vid Timmersdala Motions belysta spår och utegym. Utöva lite bollsport vid vår fina spontanidrottsplats vid IF Tymers mitt i byn.

Beskriv Timmersdala med 3 ord:
Hjärtlig, naturskön och gemenskap.

Turistinformation

Det finns mycket att upptäcka i och runt omkring Timmersdala. Det finns mycket rik natur och många vackra platser med möjlighet till promenader och vandring. Närmast i öster ligger Sotaliden, Stolan och Kalksjön på Nordbillingens västsluttning. I vår naturguide kan du läsa mer om dessa pärlor!

För fler turisttips kan du kika på Next Skövdes webbplats eller besöka Skövde Turistcenter.

Så här svarar vår Timmersdala-ambassadör Naima på vad du som besökare inte får missa i Timmersdala: Ta en fika på retrocaféet på Gulf, se utsikten över byn uppe vid kyrkan. Ta ett dopp vid Lången eller Vristulven (Meybobadet). Ha en picknick vid Sotarliden. Vandra runt vid gamla kalkbrottet. Besök Silverfallet. Vandra längst platåbergets kant längst med Billingeleden. Gå ut i skogen och få lite motion vid Timmersdala Motions belysta spår och utegym. Utöva lite bollsport vid vår fina spontanidrottsplats vid IF Tymers mitt i byn.

Företag och föreningsliv

Företag

Det finns ett starkt företagsengagemang med företagare som tror på bygden, som till exempel det etablerade ICA Nära och Gulfmacken med retrocafé. Jättadalen AB är ett bostadsbolag med rötter och säte i Timmersdala. Största arbetsgivaren i Timmersdala är Elos Medtech.

Vill du starta företag i Timmersdala? Läs mer här och få stöttning genom att kontakta näringslivsenheten.

 

Största företagen i Timmersdala
Elos MedTech Timmersdala AB
Äldreboende Billingsdal
Timmersdala skola och förskola
Jättadalens Fastighets AB
Timmersdala Livs AB
Timmersdala Plåtslageri AB
Bilvård i Timmersdala AB
Bröderna Dahls Trafik AB
Hamarx Bygg & Inredning AB
Timmersdala Bygg AB
Idrottsföreningen Tymer
Timmersdala Golvtjänst AB
Timmersdala Skogstransport AB

Föreningar

Skövde har ett aktivt föreningsliv och i kommunen finns drygt 380 föreningar. Här kan du se vilka föreningar som finns i Skövde kommun. Länk till föreningsregister.

 

Driver du en förening i Timmersdala eller vill ha tips på hur du bildar en? Läs mer här.

Historia

Timmersdala kännetecknas som ett gammalt stationssamhälle, där en järnvägsstation place­rats i anslutningen till en äldre kyrkby. Persontrafiken på järnvägen som passerade Timmersdala lades ner redan 1932. På den tiden fanns bland annat byggmästare, cykel­reparatör, skomakare, skräddare, slaktare och urmakare på orten. Timmersdala hade en gång i tiden, i mitten av 40-talet, Sveriges busstation med högst turtäthet på landsbygden, med hela 54 avgångar per dag.

Det moderna villasamhället formades på 1950-talet efter andra världskrigets slut. Det moderna Timmersdala tar sin form under 1960–70-ta­len. Befolkningen uppgick kring mitten av 1950-talet till cirka 600 personer och trots järnvägens definitiva nedläggning på 1950-talet har orten fortsatt att växa.

Tätortsutveckling i Skövde kommun

Vi arbetar med att ta fram nulägesbilder för sju tätorter i Skövde kommun: Timmersdala, Tidan, Värsås, Lerdala, Igelstorp, Väring och Ulvåker.

Bakgrund

Hela Skövde ska utvecklas hållbart – stad som tätort som landsbygd. Tätorterna i Skövde kommun utgör en väsentlig del av kommunens karaktär. Här finns unika värden som ska bevaras, samtidigt som det finns områden som har stor potential när det kommer till utveckling och tillväxt som kan bidra till hela kommunens utveckling.

Tätortsutvecklingen är en del av kommunens arbete med områdesutveckling. Läs mer om detta här.

Syfte och mål

För att skapa bästa möjliga förutsättning för att Skövdes tätorter i ytterområdena ska utvecklas arbetar vi med medborgardialoger i tidigt skede. Syftet med dialogerna är att tillsammans med de som bor, vistas eller verkar i respektive tätort skapa förutsättningar för att stärka hela Skövdes attraktionskraft.

Dialogerna väntas mynna ut i ökad kunskap, både av nuläge och önskat läge, om hur det är att leva i tätorterna och en gemensam bild för prioriterade utvecklingsområden. Resultatet från dialogerna utgör en grund för fortsatt arbete tillsammans.

Vi ämnar även skapa en plattform för återkommande dialog med referenspersoner från tätorterna och följa upp arbetet som sker. Slutmålet är ökad livskvalitet i hela kommunen samt stärkt attraktionskraft utanför Skövde tätort.

Arbetsprocessen

Gemensamt för Skövdes tätorter i ytterområdena, med tillhörande landsbygd, är ett stort medborgarengagemang, föreningsorganiserandet och viljan att utvecklas. Tack vare detta engagemang och en bred politisk enighet arbetar Skövde kommun sedan 2018 med tätortsutveckling i ytterområdena.

Framtagandet av nulägesbilderna är gjord i process, där tjänstepersoner, politiker och respresentanter från orterna deltagit. Det material som samlats in under dialoger med medborgare på orten ligger som grund för analysen och utvecklingspunkterna för orten.

Efter dialogerna har materialet bearbetats, både tillsammans med en intern arbetsgrupp samt med ortens referensgrupp, för att få fram den samlade bilden om vilka som är de viktigaste och prioriterade utvecklingspunkterna för orten. Punkterna redovisas i en nulägesbild.

Arbetet ämnar mynna ut i en plattform för fortsatt dialog med lokala referenspersoner på respektive ort. Detta för att säkerställa att processen fortlöper samt att det finns naturliga vägar där orternas utveckling diskuteras. 

Aktörer på orterna

Lokal utveckling stimuleras bäst genom de som lever och verkar på orten. Där finns det engagemang och den drivkraft som behövs. I Skövde kommun finns det flera lokala utvecklingsgrupper/intresseföreningar som arbetar aktivt med utvecklingen av den egna orten.

Vår roll är att stimulera och stödja de lokala krafterna. De orter som har en övergripande samhällsförening länkas under respektive orts undersida.

Tätorternas befolkningsantal

SCB definierar tätort som ett tättbebyggt område med minst 200 invånare, där avståndet mellan husen är mindre än 200 meter samt där andelen fritidsfastigheter understiger 50 procent.

Här hittar du aktuella befolkningssiffror för tätorterna.