Ritningar och handlingar

Under dokument finns exempelritningar och kontrollplaner.

Krav på ritningar för bygglov och anmälan

För att handläggningen av ditt ärende ska gå snabbt och smidigt är det viktigt att ritningarna innehåller rätt information från början.

Handlingarna ska vara fackmannamässigt gjorda så att alla kan förstå vad du vill göra.

Ritningarna ska vara tydliga och lättlästa på vitt olinjerat papper, ritad med svart penna.

Det här ska finnas med på ritningarna:

  • Ritas i skala 1:100
  • Innehåller information om vad som finns på ritningen, skala, skalstock samt nuvarande fastighetsbeteckning
  • De ska ha ritningsnummer och datum så att olika versioner kan skiljas från varandra
  • Alla mått ska vara i meter, med en decimals noggrannhet

 

OBS! Fotografera inte ritningarna. Ritningar ska innehålla ritningsnummer, datum och fastighetsbeteckning. Vi vill inte att du skriver personuppgifter på ritningarna.

Har du inga ritningar på ditt hus? Det kan finnas i kommunens Ritningsarkiv.