Igelstorp

Igelstorp är en av Skövdes tätorter och ligger enbart cirka 8 km öster om centralorten. På denna sida hittar du information om det arbete som bedrivs för att utveckla orten.

Tätortsutvecklingsprocessen

   

Igelstorp var den sjätte tätorten som Skövde kommun höll dialog i utifrån arbetet med tätortsutvecklingen. Du hittar mer vad som kom fram i denna dialog här. Nu har resultatet bearbetats både internt och tillsammans med ortens referensgrupp och presenteras i en gemensam nulägesbild för tätorten.

Med nulägesbilden som underlag där vi som kommun fått en ökad kunskap om hur invånarna upplever sin ort startar nu arbetet med att ta fram en handlingsplan för Igelstorp. 

Sidan är under uppbyggnad och mer information om processen kommer.

Läs mer om Igelstorp

Igelstorp idag

Det moderna Igelstorp tog form under 1960- och 1970-talet och under den perioden ökade invånarantalet kraftigt, för att idag ha stabiliserats kring cirka 680 personer. I södra delen av orten, intill fotbollsplanen, finns nya tomter att tillgå för nybyggnation av villor. Bebyggelsen i Igelstorp består till största delen av villor. I samhället finns förskola, fritidshem och grundskola (ålder 6–12 år) och i tätortens södra del ligger en fotbollsplan.

Företag och föreningsliv

Vill du starta företag i Igelstorp? Läs mer här och få stöttning genom att kontakta näringslivsenheten.

Driver du en förening i Igelstorp eller vill ha tips på hur du bildar en? Läs mer här.