Brukarundersökningar

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Brukarundersökningar

Brukarundersökningar är ett sätt att samla in synpunkter från dig som nyttjar kommunens tjänster inom vård och omsorg.

Vi vill ha en nära dialog med er som använder våra tjänster och vår service. Genom att vi får ta del av vad ni tycker kan vi enklare utveckla och anpassa verksamheterna. 

Aktuella undersökningar hittar du under dokument.