En grå färgplatta med texten krisberedskap

Krisberedskap

Skövde kommun har en god beredskap om det skulle inträffa en stor olycka eller en annan händelse. Vi har upprättade planer för hur vi ska agera vid kriser och ökade påfrestningar.

Samhällets beredskap är i många fall summan av enskildas beredskap. Därför är det viktigt att vi alla är väl förberedda om något allvarligt inträffar. Skulle någon allvarlig händelse inträffa kommer Skövde kommun att fortlöpande informera kommuninvånare om vilka åtgärder vi vidtar. 

Vid en större kris eller så kallad extraordinär händelse, har Skövde kommun en speciell krisledningsorganisation. Vid en sådan kris gäller lagen om extraordinär händelse i kommun och region. Kommunstyrelsens ordförande avgör när kommunen övergår till en krisledningsorganisation.

Exempel på extraordinära händelser är:

 • Långvarigt eller omfattande elavbrott
 • Långvarigt eller omfattande avbrott i vattenförsörjning
 • Långvarigt eller omfattande störningar i elektroniska kommunikationer (IT)
 • Större olyckshändelser
 • Omfattande våldsdåd
 • Utsläpp av farliga kemikalier
 • Omfattande/allvarlig smittspridning (pandemi)

Sverige och Skövde kommun är tryggare än många andra länder och platser. Dock finns det hot mot vår säkerhet och självständighet. Är du välinformerad och förberedd kan du både klara dig bra och hjälpa andra om något händer. På det sättet medverkar du till att både vår kommun och hela landet bättre kommer att klara en svår påfrestning både i fred och vid höjd beredskap (krig).

Håll dig informerad under krisen

Vid en kris i Skövde kommun kan du hämta information i dessa kanaler:

Du kan också ta del av information i dessa kanaler:

 • Sveriges Radio P4
 • 113 13, det nationella informationsnumret vid kris för att få information om allvarliga kriser
 • krisinformation.se

Hemberedskap - Förbered för att kunna klara dig på egen hand i minst tre dygn

Om det blir ett långvarigt strömavbrott eller någon annan allvarlig störning i samhället måste du själv ha en hemberedskap. Det betyder att du behöver kunna tillgodose grundläggande behov som vatten, mat och värme när samhällets service och tjänster inte fungerar som vanligt. Du behöver också kunna kommunicera med andra och få information från media och myndigheter vid en kris. Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre, oavsett vad som har inträffat.

Du som kan bör förbereda dig på att kunna klara dig på egen hand i minst tre dygn, även om det inte betyder att krisen är över efter den tiden.

Fundera på vad du och dina nära kan behöva ha hemma vid en kris. Samla gärna ihop det som är mest nödvändigt i en "krislåda". Exempel på saker som kan vara bra att ha:

 • mediciner och första hjälpen-låda
 • varma kläder och filtar
 • torrvaror och konserver
 • vattendunkar
 • ficklampor och värmeljus
 • brandsläckare
 • batteriradio
 • viktiga telefonnummer
 • kontanter

 

Fler tips om hur du kan öka din hemberedskap

Myndigheten för samhällskydd och bereskap (MSB) har tagit fram filmer om hur du på olika sätt kan förbereda dig för en kris, du hittar dem på MSBs Youtube-kanal.