Agenda 2030

I september 2015 antog FN:s generalförsamling resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan syftar till att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling.

Agenda innehåller 17 mål och 169 delmål som i Sverige brukar kallas de Globala målen. Målen handlar bland annat om att bekämpa klimatförändringen, uppnå jämställdhet, säkerställa en god hälsa och likvärdig utbildning och en hållbar ekonomisk tillväxt.

Hållbar utveckling är inte ett slutligt tillstånd, utan innebär en kontinuerlig process som förutsätter en vilja till förändring och kompromisser. I detta har vi som kommun en viktig roll attkoordinera och driva på omställningen till ett hållbart samhälle. I Skövde ser vi Agenda 2030 som ett verktyg för vårt arbete med hållbar utveckling. Det är i samverkan med andra som vi tillsammans kan bidra och förverkliga drömmar!