Stöd till barn och unga

Du som är barn eller ungdom har rätt att få kärlek, trygghet och omvårdnad. Du ska kunna lita på de vuxna i din närhet och få stöd och skydd när du behöver det. Om du inte mår bra hemma, är otrygg eller känner att det inte finns någon vuxen som tar hand om dig, kan du få hjälp och stöd av socialtjänsten.

Vill du veta mer om socialtjänsten och hur vi arbetar så hittar du information på dessa sidor: Koll på soc och UMO om socialtjänsten.

Nedanför hittar du information om olika sorters stöd, för barn och unga, som finns i Skövde. 

Mini-Maria

Mini-Maria Östra är en mottagning för ungdomar upp till 21 år där oro eller problematik finns gällande alkohol, droger eller spel om pengar

Läs mer här

Kojan

Stödgrupp för barn och unga som lever i familjer där det förekommer missbruk eller psykisk ohälsa

Läs mer här

Trappan

Stöd till dig som upplevt våld i din familj

Läs mer här

Locus

Stöd och behandling för unga gällande alkohol, droger och kriminalitet

Läs mer här

Lundvivegården

Stöd till barn upp till 12 år, och deras föräldrar

Läs mer här

Familjeteamet

Stöd till ungdomar som tycker att det är jobbigt hemma

Läs mer här

Förebyggande ungdoms-samordnare

Råd och stöd

Läs mer här

Nätverksmöten

Tillsammans hjälps man åt för att stötta på bästa sätt

Läs mer här

rePULSE

För dig som behöver bli bättre på att hantera dina impulser

Läs mer här

Familjehem, HVB, kontaktfamilj, kontaktperson

När barn och unga inte kan bo hos sina föräldrar eller när de behöver stöd utöver sin familj

Läs mer här

Medling vid brott

För att minska negativa följder av ett brott

Läs mer här

Ungdomar som begått brott

Information om vad som händer och hur vi arbetar 

Läs mer här

Barnahus Skaraborg

Socialtjänst, hälso- och sjukvård, polis och åklagare samverkar kring barn som misstänks vara utsatta för brott.  

Läs mer här

Stöd du kan välja själv

Stöd som du kan få under en kortare tid, utan att registreras hos socialtjänsten

Läs mer här