Studera

Playful is the new successful

I Skövde är det låga trösklar och högt i tak och det finns en naturlig nyfikenhet för det nya och okända. Möjligheterna för dig att utvecklas i Skövde är många. Högskolan i Skövde är en av Sveriges mest nishade högskolor och erbjuder unika utbildningar och forskningsmöjligheter. I Skövde finns även riktigt bra yrkeshögskolor, vuxenutbildningar, folkhögskolor coh studieförbund.

Här är det lätt att knyta kontakter, mötas och tillsammans ta sig vidare.
Vi hoppas att du får en fantastisk studie­tid och att du vill stanna kvar i Skövde när du är klar med studierna.

Let´s explore together!