Bli familjehem

Det behövs alltid nya familjehem för barn och unga som av olika anledningar behöver bo tillfälligt eller långsiktigt i en annan familj än den egna. Vi söker därför dig som har ett tryggt hem och som vill dela med dig av ditt hem och engagemang. Alla barn har rätt till en trygg uppväxt.

Det finns många barn och ungdomar som av olika orsaker behöver bo i en annan familj än den egna. Det kan handla om en kortare tid eller flera år, ibland till och med under hela barnets uppväxt. De familjer som väljer att dela med sig av sitt hem och tar emot andras barn eller ungdomar kallas familjehem och gör stor skillnad för barn och ungdomar som befinner sig i en besvärlig situation i livet.

Digital informationsträff

Anmäl dig till vår digitala informationsträff som äger rum torsdag 2 maj kl. 12.00-12.30 via Teams. Anmälan gör du till: familjehemssekreterare@skovde.se
När du gjort din anmälan mailar vi dig en länk till informationsträffen. 

På informationsträffen kommer ni få information från några av oss som arbetar i familjehemsgruppen, vi berättar vad det innebär att vara familjehem, kontaktfamilj och jourhem. Du får även möjlighet att ställa dina frågor till oss som arbetar i familjehemsgruppen.

Se ett av våra familjehem dela med sig av sina erfarenheter

En utmaning som ger så mycket tillbaka

Att vara familjehem innebär inte bara att låta ett barn bo i sitt hem. Alla barns behov och förutsättningar är unika. Inget familjehem är heller det andra likt. Ni ska lära känna varandra och tillsammans bygga upp en fungerande vardag. Barnet eller ungdomen behöver stöd i att anpassa sig till den nya livssituationen, skolgång och umgänge med föräldrar. Det är en utmaning och kan i perioder kännas svårt.

Trots utmaningarna framhåller våra familjehem vilken berikande erfarenhet det är att vara ett familjehem och hur mycket glädje och utveckling det ger tillbaka. Som familjehem lär man för livet och knyter i många fall livslånga band.

Vem kan bli familjehem?

Hur går det till?

Hur ska vårt hem se ut?

Hur får ett familjehem stöd och hjälp?

Hur länge stannar barnet?

Hur ser kontakten med barnets föräldrar ut?

Får man ersättning som familjehem?

Måste man bo i samma kommun som barnet?

Vill du veta mer eller är du redo att ta nästa steg?

Vi behöver alltid få in nya hem som kan tänka sig att ta emot barn och ungdomar. Om du känner dig redo att gå vidare kan du skicka in en intresseanmälan via vår e-tjänst. Vi kommer då ta kontakt med dig och berätta mer om vad det innebär att vara familjehem. Din anmälan är inte bindande på något sätt.

Om du har några frågor eller vill veta mer får du gärna höra av dig till oss på familjehemsgruppen  via e-post. Du kan också nå oss på telefon via kommunens kontaktcenter på 0500-49 80 00.