Vi söker ett jourhem som vill ge av sin tid och engagemang

Vi söker jourhem som kan ta emot två barn/ungdomar (0-18 år) i en akut situation. För att barnen ska kunna gå kvar i förskolan och i skolan samt upprätthålla kontakten med sina föräldrar och nätverk behöver ni bo i närheten av Skövde.

En jourfamilj behöver mycket stor förståelse för barn och unga som kommer direkt från en svår livssituation. De kan bära med sig traumatiska upplevelser och befinna sig i en mycket utsatt position. Som jourfamilj behöver du därför ha stort tålamod och gärna erfarenhet av barn och unga och familjehemsvård för att kunna skapa den trygghet och det lugn de behöver.

Jourhem är ett vanligt hem som tar emot ett barn eller en tonåring i en akut situation under en begränsad tid, från några dagar upp till cirka sex månader. Ni öppnar ert hem och skapar en trygg plats för barnet eller ungdomen tills den akuta situationen löser sig. En vuxen ersätts för att vara hemma på heltid och ersättning utgår från Sveriges kommuner och regioners (SKR) rekommendationer.

För att bli jourhem genomgår man en utredning som innefattar hembesök, intervjuer, referenstagningar samt registerkontroller.

Som jourhem har ni tillgång till två erfarna socialsekreterare för kontinuerligt råd och stöd.

Vill du veta mer eller anmäla ditt intresse?

Hör av dig till familjehemsgruppen  (e-post) om du har några frågor eller vill veta mer. Du kan också nå oss på telefon via kommunens kontaktcenter på 0500-49 80 00.

Såklart går det också bra att skicka iväg en intresseanmälan via vår e-tjänst.